Вие сте във ...... Държавни зрелостни изпити

15.02.2019 г.

   Заповед на министъра на образованието и науката 
График за провеждане на ДЗИ 2019
Заповед на началника на РУО- Пазарджик за определяне на комисия за провеждане на ДЗИ 2019
Правила за информационна сигурност
Образци на документи