Вие сте във ...... Държавни зрелостни изпити

07.06.2016 г.

   Линк1 за проверка на резултати- ДЗИ 2016 
Линк2 за проверка на резултати- ДЗИ 2016Наредба 3 от 17.05.2004- ДЗИ2016 
Заповед № РД09-1224/28.08.2015 Г.- ДЗИ2016
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ- ДЗИ2016
Заповед № РД09-1872/18.12.2015 г.- ДЗИ2016- утвърдени образци на документи
Заповед № РД09-91/29.01.2016 Г.- ДЗИ2016
Приложения към Заповед № РД09-91/29.01.2016 Г.- ДЗИ2016
Заповед № РД06-55/04.02.2016 Г.- ДЗИ2016- регионална комисия
Информация за учениците: ЛИНК Информация за директори: ЛИНК   ДО 18 МАРТ 2016 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
До 18 март 2016 г. учениците от ХII клас, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. В заявленията си младежите посочват, че освен на задължителния изпит по български език и литература, ще се явят по определен предмет на втори задължителен изпит, както дали ще държат трети изпит, който е по желание. Зрелостниците могат да избират за втори задължителен изпит, както и за ДЗИ по желание, между предметите математика, физика, химия, география, история, биология, философски цикъл и чужд език. До 17 май 2016 г. учениците ще получат служебна бележка за допускане до ДЗИ и ще бъдат обявени списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали. Задължителният зрелостен изпит по български език и литература тази година ще се проведе на 18 май. Вторият задължителен изпит ще е на 20 май. ДЗИ по желание ще са от 26 май до 1 юни.

16.03.2016 г.

   ВИСШИ УЧИЛИЩА ПРИЕМАЩИ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
На страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „Общо образование“, секция ДЗИ, е публикувана информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидат-студентска кампания 2016 в акредитираните висши училища в Република България. ЛИНК ЗА ДИРЕКТНО СВАЛЯНЕ Обобщената информация е актуална към 15 март 2016 г. В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от ДЗИ по висши училища и по специалности. Информацията е достъпна за зрелостниците, но за начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.