Вие сте в ...... Административни услуги - Харта на клиента


ЗАПОВЕД РД06-113/28.03.2018 г.

ХАРТА НА КЛИЕНТА

АНКЕТНА КАРТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ