Вие сте в ...... КОНКУРСИ

20.04.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"04.09.2017 г.
Старши специалист по административно обслужване в отдел АПФСИО
13.09.2016 г.
Сроковете за подаване на документи са посочени на сайта на Министерството на образованието и науката , линк „ Конкурси“ и във вестник „ Аз – буки“ - до 16 септември вкл. е срокът за подаване на документи за учители и до 26 септември вкл. е срокът за подаване на документи за директори на училища.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Прага


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Братислава


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни учителски места в държавното средно училище в гр. Прага