Вие сте в ...... Административни услуги - Легализация на документи


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ;

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ; ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВНЕСЕНА ТАКСА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВНЕСЕНА ТАКСА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ЦЕНОРАЗПИС ЗА СТОЙНОСТТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С МЕЖДУНАРОДНА КУРИЕРСКА УСЛУГА С ИЗВЕСТИЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ;

ЦЕНОРАЗПИС ЗА СТОЙНОСТТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С МЕЖДУНАРОДНА ПРЕПОРЪЧАНА ПОЩЕНСКА ПРАТКА С ИЗВЕСТИЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ;


ЦЕНОРАЗПИС ЗА СТОЙНОСТТА НА ПОЩЕНСКАТА УСЛУГА ЗА ДОСТАВКА НА ДОКУМЕНТНИ ПРАТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ