Име

Длъжност

Телефонен код

Телефон

E-mail

Валентина Кайтазова

Началник на РИО

 

Отдел ИОМД

Николай Гунчев

Началник на отдел ИОМД

034

444418

n.gunchev@riopz.com

 

 

 

 

 

Пенка Нанева

Старши експерт  по ОСО

034

442592

p.naneva@riopz.com

Александра Полищук

Старши експерт  по ОСО

034

445002

a.polishtuk@riopz.com

Марияна  Гигова

Старши експерт по предучилищно възпитание

034

442592

m.gigova@riopz.com

Албена Димитрова

Старши експерт по начално образовнание

034

443466

a.dimitrova@riopz.com

Галина Цанева

Старши експерт по български език и литература

034

443466

g.tsaneva@riopz.com

Веселка  Боева

Старши експерт по чуждоезиково обучение

034

445002

v.boeva@riopz.com

Дора  Дулчева

Старши експерт по математика и информатика

034

443466

d.dulcheva@riopz.com

Боряна Консулова

Старши експерт  по ОСО, интегрирано обучение и спец. училища

034

442592

b.konsulova@riopz.com

Весела Тодорова

Старши експерт по природни науки и екология

034

444418

v.todorova@riopz.com

Ваня Апостолова

Старши експерт по обществени науки и гражданско образование

034

442592

v.apostolova@riopz.com

Старши експерт по ФВС

034

442592

Отдел АПФСИО

Димитрийка Георгиева

Началник на отдел

034

443069

d.georgieva@riopz.com

Катя Михайлова

Старши счетоводител

034

442593

k.mihailova@riopz.com

Васил  Кацаров

Старши експерт по информационно осигуряване

034

444418

v.katsarov@riopz.com

Кирил Белев

Старши експерт по анализ на информацията

034

444418

rio-pz@cybcom.net

Христо Денев

Юрисконсулт

034

443069

i.denev@riopz.com

Цветана Грозданова

Специалист, управление на човешките ресурси

034

443152

c.grozdanova@riopz.com

Ася Бурова

Технически сътрудник

034

446270

a.aneva@riopz.com

Димитър Янчев

Изпълнител шофьор домакин

034

446270

 

 

Владимира Лазова

мл. експерт по програма „Старт на кариерата“

034

443052

 

Димитър Пишмишев

мл. експерт по програма „Старт на кариерата“

034

443052