Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СОУ Белово Белово 09/10/2014 Цялата обява
2 СОУ „Христо Смирненски” Велинград Света Петка 03/10/2014 Цялата обява
3 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Братаница 06/10/2014 Цялата обява
4 ПГСА Пазарджик Пазарджик 03/10/2014 Цялата обява
5 ПУИ „Иван Вазов” Пазарджик Пазарджик 07/10/2014 Цялата обява
6 ПУИ „Иван Вазов” Пазарджик Пазарджик 07/10/2014 Цялата обява
7 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” Панагюрище Попинци 07/10/2014 Цялата обява
8 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” Панагюрище Попинци 07/10/2014 Цялата обява
9 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 03/10/2014 Цялата обява
10 ПГ по Транспорт Септември Виноградец 10/10/2014 Цялата обява
11 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 06/10/2014 Цялата обява