Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
    РИО – Пазарджик набира банка кадри– заместващи учители– Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”.
     Заявление за включване в банката кадри може да подадете в РИО – Пазарджик, да изпратите по пощата: адрес– гр. Пазарджик– 4400, ул. „Пейо Яворов” №1, Регионален инспекторат по образованието– до Марияна Гигова– ст. експерт по ПВ и регионален организатор по Проект КПС, или да изпратите подписано и сканирано на e-mail: m.gigova@abv.bg.
За повече информация: Марияна Гигова– регионален организатор– тел.: 0876/330116, 0889/118644.      Заявлението можете да изтеглите от ТУК.
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ОУ „Климент Охридски” Батак Фотиново 05/09/2014 Цялата обява
2 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Говедаре 03/09/2014 Цялата обява
3 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Говедаре 27/08/2014 Цялата обява
4 ЦДГ Пазарджик Овчеполци 01/09/2014 Цялата обява
5 ЦДГ Пазарджик Овчеполци 28/07/2014 Цялата обява
6 ОДЗ №1 „Здравец” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
7 ОУ „Хр. Смирненски” Пазарджик Пазарджик 25/07/2014 Цялата обява
8 ОУ „Хр. Смирненски” Пазарджик Пазарджик 25/07/2014 Цялата обява
9 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 31/07/2014 Цялата обява
10 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 22/08/2014 Цялата обява
11 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 22/08/2014 Цялата обява
12 СОУ „Г. Бенковски” Пазарджик Пазарджик 21/08/2014 Цялата обява
13 СОУ „Г. Бенковски” Пазарджик Пазарджик 21/08/2014 Цялата обява
14 СОУ „Г. Бенковски” Пазарджик Пазарджик 21/08/2014 Цялата обява
15 СОУ „Г. Бенковски” Пазарджик Пазарджик 21/08/2014 Цялата обява
16 СОУ „Г. Бенковски” Пазарджик Пазарджик 21/08/2014 Цялата обява
17 ОУ „Св. Патриарх Евтимий” Пещера Пещера 01/08/2014 Цялата обява
18 ОУ „Христо Ботев” Ракитово Ракитово 28/07/2014 Цялата обява
19 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
20 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
21 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
22 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 29/08/2014 Цялата обява
23 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 29/08/2014 Цялата обява
24 ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 25/08/2014 Цялата обява
25 ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 29/08/2014 Цялата обява
26 ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 29/08/2014 Цялата обява