Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - ЧАПАЙ" Белово Белово 05/10/2015 Цялата обява
2 Средно общообразователно училище "Христо Смирненски" Велинград Света Петка 09/10/2015 Цялата обява
3 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 08/10/2015 Цялата обява
4 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 08/10/2015 Цялата обява
5 Основно училище "Св. Климент Охридски" Пазарджик Мокрище 30/10/2015 Цялата обява
6 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик 08/10/2015 Цялата обява
7 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 13/10/2015 Цялата обява
8 Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 21/10/2015 Цялата обява
9 Основно училище Професор Марин Дринов Панагюрище Панагюрище 08/10/2015 Цялата обява
10 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 15/10/2015 Цялата обява
11 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 15/10/2015 Цялата обява
12 Основно училище "Христо Ботев" Септември Семчиново 08/10/2015 Цялата обява
13 Средно общообразователно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 16/10/2015 Цялата обява