Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СОУ „Методий Драгинов” Велинград Драгиново 29/09/2014 Цялата обява
2 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Главиница 30/09/2014 Цялата обява
3 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Говедаре 25/09/2014 Цялата обява
4 ОУ „Св. Кл. Охридски” Пазарджик Пазарджик 23/09/2014 Цялата обява
5 ПГСА Пазарджик Пазарджик 19/09/2014 Цялата обява
6 ПУИ „Иван Вазов” Пазарджик Пазарджик 07/10/2014 Цялата обява
7 ПУИ „Иван Вазов” Пазарджик Пазарджик 07/10/2014 Цялата обява
8 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 19/09/2014 Цялата обява
9 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 19/09/2014 Цялата обява
10 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 26/09/2014 Цялата обява
11 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 26/09/2014 Цялата обява
12 Ресурсен център Пазарджик Пазарджик 26/09/2014 Цялата обява
13 ОУ „К.Честименски” Пазарджик Пищигово 19/09/2014 Цялата обява
14 ОУ „Васил Априлов” Пазарджик Синитово 25/09/2014 Цялата обява
15 ОУ „Георги Бенковски” Пазарджик Хаджиево 19/09/2014 Цялата обява
16 ОУ „20 април” Панагюрище Панагюрище 29/09/2014 Цялата обява
17 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” Панагюрище Панагюрище 23/09/2014 Цялата обява
18 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” Панагюрище Панагюрище 25/09/2014 Цялата обява
19 ОУ „Христо Смирненски” Септември Ветрен дол 23/09/2014 Цялата обява
20 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 30/09/2014 Цялата обява
21 Детски комплекс Септември Септември 25/09/2014 Цялата обява
22 Детски комплекс Септември Септември 25/09/2014 Цялата обява
23 Детски комплекс Септември Септември 25/09/2014 Цялата обява
24 Детски комплекс Септември Септември 25/09/2014 Цялата обява
25 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 06/10/2014 Цялата обява