Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак 15/08/2017 Цялата обява
2 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак 15/08/2017 Цялата обява
3 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак 15/08/2017 Цялата обява
4 Основно Училище "Христо Ботев" Велинград Абланица 09/08/2017 Цялата обява
5 Основно училище " Христо Ботев " Велинград Велинград 31/07/2017 Цялата обява
6 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Говедаре 04/09/2017 Цялата обява
7 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Говедаре 28/08/2017 Цялата обява
8 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 03/08/2017 Цялата обява
9 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 18/08/2017 Цялата обява
10 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 18/08/2017 Цялата обява
11 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 18/08/2017 Цялата обява
12 Професионална гимназия по облекло Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
13 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
14 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
15 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
16 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
17 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
18 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
19 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
20 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
21 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
22 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
23 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
24 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
25 Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик 04/08/2017 Цялата обява
26 Основно училище "Двайсти април" Панагюрище Панагюрище 10/08/2017 Цялата обява
27 Средно училище "Нешо Бончев" Панагюрище Панагюрище 31/07/2017 Цялата обява
28 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 31/08/2017 Цялата обява
29 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 31/08/2017 Цялата обява
30 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 31/08/2017 Цялата обява
31 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
32 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
33 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
35 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
36 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2017 Цялата обява
37 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява
38 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява
39 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява
40 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява
41 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява
42 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 21/08/2017 Цялата обява