Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СОУ Белово Белово 26/11/2014 Цялата обява
2 ОУ „Отец Паисий” Белово Мененкьово 28/11/2014 Цялата обява
3 ОУ „Христо Ботев” Брацигово Исперихово 27/11/2014 Цялата обява
4 ОУ „Хр.Ботев” Велинград Велинград 28/11/2014 Цялата обява
5 ПГСА Пазарджик Пазарджик 26/11/2014 Цялата обява
6 ОДЗ „М.Палаузов” Ракитово Ракитово 01/12/2014 Цялата обява
7 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 05/12/2014 Цялата обява
8 ОУ „Христо Смирненски” Септември Ветрен дол 28/11/2014 Цялата обява