Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СОУ Белово Белово 26/11/2014 Цялата обява
2 ОУ „Христо Ботев” Брацигово Исперихово 27/11/2014 Цялата обява
3 ОУ „Хр.Ботев” Велинград Велинград 28/11/2014 Цялата обява
4 СОУ „Димитър Гачев” Пазарджик Пазарджик 24/11/2014 Цялата обява
5 ОДЗ „М.Палаузов” Ракитово Ракитово 01/12/2014 Цялата обява
6 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 05/12/2014 Цялата обява
7 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 24/11/2014 Цялата обява