Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Основно училище "Отец Паисий" Батак Батак 31/08/2016 Цялата обява
2 Основно училище "Отец Паисий" Батак Батак 31/08/2016 Цялата обява
3 Основно училище "Отец Паисий" Батак Батак 31/08/2016 Цялата обява
4 Основно училище "Отец Паисий" Батак Батак 31/08/2016 Цялата обява
5 Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала 01/09/2016 Цялата обява
6 Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала 31/08/2016 Цялата обява
7 Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала 31/08/2016 Цялата обява
8 Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала 31/08/2016 Цялата обява
9 ДГ Батак Фотиново 13/09/2016 Цялата обява
10 Основно училище "Св. Климент Охридски" Батак Фотиново 31/08/2016 Цялата обява
11 Основно училище "Св. Климент Охридски" Батак Фотиново 31/08/2016 Цялата обява
12 ДЗ „Щурче” Белово Белово 31/08/2016 Цялата обява
13 Основно училище "Отец Паисий" Белово Мененкьово 08/09/2016 Цялата обява
14 Средно училище "Народни будители" Брацигово Брацигово 31/08/2016 Цялата обява
15 ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ДРАГАН МАНЧОВ" Велинград Велинград 29/08/2016 Цялата обява
16 ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ДРАГАН МАНЧОВ" Велинград Велинград 29/08/2016 Цялата обява
17 Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" Велинград Велинград 01/09/2016 Цялата обява
18 Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" Велинград Велинград 01/09/2016 Цялата обява
19 Средно училище "Васил Левски" Велинград Велинград 30/08/2016 Цялата обява
20 Основно училище "Васил Левски" Велинград Кръстава 30/08/2016 Цялата обява
21 Основно училище "Кочо Честеменски" Лесичово Динката 07/09/2016 Цялата обява
22 Основно училище "Кочо Честеменски" Лесичово Динката 07/09/2016 Цялата обява
23 Основно училище "Кочо Честеменски" Лесичово Динката 07/09/2016 Цялата обява
24 Основно училище "Кочо Честеменски" Лесичово Динката 07/09/2016 Цялата обява
25 Основно Училище "Христо Ботев " Лесичово Калугерово 30/08/2016 Цялата обява
26 Основно училище "Христо Ботев" Лесичово Церово 02/09/2016 Цялата обява
27 Основно училище "Христо Ботев" Лесичово Церово 02/09/2016 Цялата обява
28 Основно училище "Христо Ботев" Лесичово Церово 02/09/2016 Цялата обява
29 Основно училище "Христо Ботев" Лесичово Церово 02/09/2016 Цялата обява
30 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 31/08/2016 Цялата обява
31 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 31/08/2016 Цялата обява
32 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 31/08/2016 Цялата обява
33 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 31/08/2016 Цялата обява
34 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 31/08/2016 Цялата обява
35 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 30/08/2016 Цялата обява
36 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 30/08/2016 Цялата обява
37 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 30/08/2016 Цялата обява
38 Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево 31/08/2016 Цялата обява
39 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
40 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
41 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
42 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
43 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
44 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
45 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 02/09/2016 Цялата обява
46 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 07/09/2016 Цялата обява
47 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Пазарджик Мало Конаре 01/09/2016 Цялата обява
48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Пазарджик Мало Конаре 01/09/2016 Цялата обява
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Пазарджик Мало Конаре 01/09/2016 Цялата обява
50 Основно училище "Св. Климент Охридски" Пазарджик Мокрище 10/09/2016 Цялата обява
51 Основно училище "Св. Климент Охридски" Пазарджик Мокрище 10/09/2016 Цялата обява
52 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Огняново 31/08/2016 Цялата обява
53 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Огняново 31/08/2016 Цялата обява
54 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Огняново 31/08/2016 Цялата обява
55 Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
56 МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик 29/08/2016 Цялата обява
57 МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик 29/08/2016 Цялата обява
58 Начално училище "Васил Друмев" Пазарджик Пазарджик 07/09/2016 Цялата обява
59 Начално училище "Никола Фурнаджиев" Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
60 Основно училище "Христо Смирненски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
61 Основно училище "Христо Смирненски" Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
62 Професионална гимназия по механоелектротехника Пазарджик Пазарджик 09/09/2016 Цялата обява
63 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 01/09/2016 Цялата обява
64 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 01/09/2016 Цялата обява
65 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 01/09/2016 Цялата обява
66 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 01/09/2016 Цялата обява
67 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 01/09/2016 Цялата обява
68 Професионална гимназия по облекло Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
69 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
70 Средно училище "Георги Брегов" Пазарджик Пазарджик 07/09/2016 Цялата обява
71 Средно училище "Георги Брегов" Пазарджик Пазарджик 07/09/2016 Цялата обява
72 Средно училище "Георги Брегов" Пазарджик Пазарджик 07/09/2016 Цялата обява
73 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
74 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
75 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
76 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
77 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
78 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
79 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
80 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
81 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
82 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
83 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
84 Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик 02/09/2016 Цялата обява
85 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 29/08/2016 Цялата обява
86 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 30/08/2016 Цялата обява
87 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
88 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 31/08/2016 Цялата обява
89 Начално училище "Кирил и Методий" Пазарджик Черногорово 30/08/2016 Цялата обява
90 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ" Пазарджик Юнаците 31/08/2016 Цялата обява
91 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ" Пазарджик Юнаците 31/08/2016 Цялата обява
92 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 01/09/2016 Цялата обява
93 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 01/09/2016 Цялата обява
94 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 01/09/2016 Цялата обява
95 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 01/09/2016 Цялата обява
96 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 01/09/2016 Цялата обява
97 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище 31/08/2016 Цялата обява
98 Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене "Васил Левски" Пещера Пещера 31/08/2016 Цялата обява
99 Средно училище "Свети Климент Охридски" Пещера Пещера 09/09/2016 Цялата обява
100 Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" I-XII клас Ракитово Ракитово 29/08/2016 Цялата обява
101 Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" I-XII клас Ракитово Ракитово 29/08/2016 Цялата обява
102 ДЗ „Малина Тодорова” Ракитово Ракитово 04/09/2016 Цялата обява
103 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
104 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
105 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
106 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
107 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
108 Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен 30/08/2016 Цялата обява
109 Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол 01/09/2016 Цялата обява
110 Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол 01/09/2016 Цялата обява
111 Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол 01/09/2016 Цялата обява
112 Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол 01/09/2016 Цялата обява
113 Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол 09/09/2016 Цялата обява
114 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 09/09/2016 Цялата обява
115 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 09/09/2016 Цялата обява
116 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 09/09/2016 Цялата обява
117 Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Злокучене 30/08/2016 Цялата обява
118 Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Злокучене 31/08/2016 Цялата обява
119 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Септември Карабунар 31/08/2016 Цялата обява
120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Септември Карабунар 31/08/2016 Цялата обява
121 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Септември Карабунар 31/08/2016 Цялата обява
122 Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 30/08/2016 Цялата обява
123 Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 31/08/2016 Цялата обява
124 Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември 08/09/2016 Цялата обява
125 Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември 30/08/2016 Цялата обява
126 Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември 30/08/2016 Цялата обява
127 Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември 08/09/2016 Цялата обява
128 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
129 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
130 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
131 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
132 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
133 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява
134 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 07/09/2016 Цялата обява