Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ОУ „Климент Охридски” Батак Фотиново 05/09/2014 Цялата обява
2 ОУ „Отец Паисий” Белово Мененкьово 10/09/2014 Цялата обява
3 ОУ „Отец Паисий” Белово Сестримо 05/09/2014 Цялата обява
4 ОУ „Отец Паисий” Белово Сестримо 05/09/2014 Цялата обява
5 ОУ „Отец Паисий” Белово Сестримо 08/09/2014 Цялата обява
6 ОУ „Христо Ботев” Брацигово Исперихово 03/09/2014 Цялата обява
7 ОДЗ „Слънчице” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
8 ОДЗ „Слънчице” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
9 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
10 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
11 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
12 ОУ „Васил Левски” Велинград Кръстава 11/09/2014 Цялата обява
13 ОУ „Георги С. Раковски” Велинград Медени поляни 05/09/2014 Цялата обява
14 ОУ „Кочо Честеменски” Лесичово Динката 10/09/2014 Цялата обява
15 ОУ „Кочо Честеменски” Лесичово Динката 10/09/2014 Цялата обява
16 ОУ „Христо Ботев” Лесичово Калугерово 02/09/2014 Цялата обява
17 ОУ „Христо Ботев” Лесичово Калугерово 02/09/2014 Цялата обява
18 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Братаница 11/09/2014 Цялата обява
19 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Братаница 11/09/2014 Цялата обява
20 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Главиница 10/09/2014 Цялата обява
21 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Главиница 10/09/2014 Цялата обява
22 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Говедаре 03/09/2014 Цялата обява
23 ЦДГ „Зорница” Пазарджик Говедаре 05/09/2014 Цялата обява
24 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Пазарджик Ивайло 04/09/2014 Цялата обява
25 ЦДГ Пазарджик Овчеполци 01/09/2014 Цялата обява
26 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
27 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
28 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
29 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
30 НУ „Васил Друмев” Пазарджик Пазарджик 04/09/2014 Цялата обява
31 НУ „Отец Паисий” Пазарджик Пазарджик 15/09/2014 Цялата обява
32 ОДЗ №1 „Здравец” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
33 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Пазарджик Пазарджик 08/09/2014 Цялата обява
34 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Пазарджик Пазарджик 08/09/2014 Цялата обява
35 ОУ „Хр. Смирненски” Пазарджик Пазарджик 09/09/2014 Цялата обява
36 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 01/09/2014 Цялата обява
37 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 02/09/2014 Цялата обява
38 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 02/09/2014 Цялата обява
39 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
40 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
41 ПГХХТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
42 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
43 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
44 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
45 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
46 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
47 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 01/09/2014 Цялата обява
48 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 04/09/2014 Цялата обява
49 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
50 СОУ „Димитър Гачев” Пазарджик Пазарджик 09/09/2014 Цялата обява
51 ЦДГ №3 „Пролет” Пазарджик Пазарджик 04/09/2014 Цялата обява
52 ОУ „Георги Бенковски” Пазарджик Хаджиево 09/09/2014 Цялата обява
53 НУ „Кирил и Методий” Пазарджик Черногорово 05/09/2014 Цялата обява
54 Прогимназия „Ас.Златаров” Пазарджик Черногорово 11/09/2014 Цялата обява
55 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 11/09/2014 Цялата обява
56 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 12/09/2014 Цялата обява
57 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 12/09/2014 Цялата обява
58 НУ „Михаил Куманов” Пещера Пещера 05/09/2014 Цялата обява
59 ОУ „Любен Каравелов” Пещера Пещера 11/09/2014 Цялата обява
60 ОУ „Любен Каравелов” Пещера Пещера 12/09/2014 Цялата обява
61 ОДЗ „М.Палаузов” Ракитово Ракитово 08/09/2014 Цялата обява
62 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
63 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
64 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
65 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
66 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
67 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
68 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
69 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
70 НУ „Св. св. Кирил и Методий” Септември Злокучене 08/09/2014 Цялата обява
71 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
72 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
73 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
74 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
75 НУ „Васил Левски” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
76 ПГ по МЗС Септември Септември 05/09/2014 Цялата обява
77 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
78 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
79 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
80 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 05/09/2014 Цялата обява
81 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 09/09/2014 Цялата обява
82 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 09/09/2014 Цялата обява
83 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Септември Симеоновец 03/09/2014 Цялата обява