Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ОУ „Климент Охридски” Батак Фотиново 05/09/2014 Цялата обява
2 ОУ „Отец Паисий” Белово Мененкьово 10/09/2014 Цялата обява
3 ОУ „Отец Паисий” Белово Сестримо 29/08/2014 Цялата обява
4 ОУ „Отец Паисий” Белово Сестримо 29/08/2014 Цялата обява
5 ОДЗ „Слънчице” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
6 ОДЗ „Слънчице” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
7 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
8 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
9 СОУ „Васил Левски” Велинград Велинград 05/09/2014 Цялата обява
10 СОУ „Методий Драгинов” Велинград Драгиново 29/08/2014 Цялата обява
11 ОУ „Васил Левски” Велинград Кръстава 11/09/2014 Цялата обява
12 ОУ „Кочо Честеменски” Лесичово Динката 10/09/2014 Цялата обява
13 ОУ „Кочо Честеменски” Лесичово Динката 10/09/2014 Цялата обява
14 ОУ „Христо Ботев” Лесичово Калугерово 02/09/2014 Цялата обява
15 ОУ „Христо Ботев” Лесичово Калугерово 02/09/2014 Цялата обява
16 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Братаница 11/09/2014 Цялата обява
17 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Братаница 11/09/2014 Цялата обява
18 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Главиница 10/09/2014 Цялата обява
19 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Главиница 10/09/2014 Цялата обява
20 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Говедаре 03/09/2014 Цялата обява
21 ЦДГ „Зорница” Пазарджик Говедаре 05/09/2014 Цялата обява
22 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Пазарджик Ивайло 04/09/2014 Цялата обява
23 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Пазарджик Мало Конаре 29/08/2014 Цялата обява
24 ЦДГ Пазарджик Овчеполци 01/09/2014 Цялата обява
25 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
26 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
27 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
28 ОУ „Отец Паисий” Пазарджик Огняново 04/09/2014 Цялата обява
29 ЕГ „Б.БРЕХТ” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
30 ЕГ „Б.БРЕХТ” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
31 ЕГ „Б.БРЕХТ” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
32 НУ „Васил Друмев” Пазарджик Пазарджик 04/09/2014 Цялата обява
33 НУ „Никола Фурнаджиев” Пазарджик Пазарджик 31/08/2014 Цялата обява
34 НУ „Отец Паисий” Пазарджик Пазарджик 15/09/2014 Цялата обява
35 ОДЗ №1 „Здравец” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
36 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Пазарджик Пазарджик 08/09/2014 Цялата обява
37 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Пазарджик Пазарджик 08/09/2014 Цялата обява
38 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 01/09/2014 Цялата обява
39 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 02/09/2014 Цялата обява
40 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 02/09/2014 Цялата обява
41 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
42 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
43 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
44 ПГ МЕТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
45 ПГХХТ Пазарджик Пазарджик 10/09/2014 Цялата обява
46 Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий” Пазарджик Пазарджик 31/08/2014 Цялата обява
47 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
48 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
49 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
50 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
51 СОУ „Георги Брегов” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
52 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 01/09/2014 Цялата обява
53 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 04/09/2014 Цялата обява
54 СОУ „Д-р П.Берон” Пазарджик Пазарджик 05/09/2014 Цялата обява
55 СОУ „Димитър Гачев” Пазарджик Пазарджик 09/09/2014 Цялата обява
56 СОУ „Димитър Гачев” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
57 СОУ „Димитър Гачев” Пазарджик Пазарджик 29/08/2014 Цялата обява
58 ОУ „Георги Бенковски” Пазарджик Хаджиево 09/09/2014 Цялата обява
59 ОУ „Георги Бенковски” Пазарджик Хаджиево 29/08/2014 Цялата обява
60 НУ „Кирил и Методий” Пазарджик Черногорово 05/09/2014 Цялата обява
61 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 11/09/2014 Цялата обява
62 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 12/09/2014 Цялата обява
63 ОУ „Христо Ботев” Пазарджик Юнаците 12/09/2014 Цялата обява
64 ЦДГ „Надежда” Панагюрище Бъта 29/08/2014 Цялата обява
65 НУ „Михаил Куманов” Пещера Пещера 05/09/2014 Цялата обява
66 ОУ „Любен Каравелов” Пещера Пещера 11/09/2014 Цялата обява
67 ОУ „Любен Каравелов” Пещера Пещера 12/09/2014 Цялата обява
68 ПГ по ЛПМ „Васил Левски” Пещера Пещера 29/08/2014 Цялата обява
69 ПГ по ЛПМ „Васил Левски” Пещера Пещера 29/08/2014 Цялата обява
70 ПГ по ЛПМ „Васил Левски” Пещера Пещера 29/08/2014 Цялата обява
71 ОДЗ „М.Палаузов” Ракитово Ракитово 08/09/2014 Цялата обява
72 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
73 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
74 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
75 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
76 СОУ „Св.Кл.Охридски” Ракитово Ракитово 12/09/2014 Цялата обява
77 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 29/08/2014 Цялата обява
78 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 29/08/2014 Цялата обява
79 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 29/08/2014 Цялата обява
80 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 29/08/2014 Цялата обява
81 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 31/08/2014 Цялата обява
82 ОУ „Никола Вапцаров” Септември Варвара 31/08/2014 Цялата обява
83 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
84 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
85 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 08/09/2014 Цялата обява
86 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 29/08/2014 Цялата обява
87 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий Септември Ветрен 29/08/2014 Цялата обява
88 ОУ „Христо Смирненски” Септември Ветрен дол 29/08/2014 Цялата обява
89 НУ „Св. св. Кирил и Методий” Септември Злокучене 08/09/2014 Цялата обява
90 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
91 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
92 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
93 ОУ „Христо Ботев” Септември Карабунар 11/09/2014 Цялата обява
94 ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 29/08/2014 Цялата обява
95 ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 29/08/2014 Цялата обява
96 НУ „Васил Левски” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
97 ПГ по МЗС Септември Септември 05/09/2014 Цялата обява
98 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
99 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
100 СОУ „Христо Ботев” Септември Септември 11/09/2014 Цялата обява
101 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 05/09/2014 Цялата обява
102 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 09/09/2014 Цялата обява
103 СОУ „Христо Смирненски” Септември Септември 09/09/2014 Цялата обява
104 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Септември Симеоновец 03/09/2014 Цялата обява
105 СОУ Стрелча Стрелча 29/08/2014 Цялата обява
106 СОУ Стрелча Стрелча 29/08/2014 Цялата обява