Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 СОУ Белово Белово 18/03/2015 Цялата обява
2 ОУ „Хр.Ботев” Велинград Велинград 12/02/2015 Цялата обява
3 ПГ по ПТ Пазарджик Пазарджик 04/02/2015 Цялата обява
4 ОУ „Христо Ботев” Ракитово Дорково 05/02/2015 Цялата обява
5 СООУ „Христо Смирненски” Ракитово Ракитово 09/02/2015 Цялата обява