Ръководството на ЦПЛР, гр./с.Пещера, общ. Пещера
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността:  Корепетитор - танцов състав
по чл.68, ал.1, т. 1, от КТ
и във връзка с чл., ал., от КТ
Вид на договора: със срок на изпитание 6 месеца
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: 25/01/2018г.
Резултатите ще бъдат обявени на: 31/01/2018г.
Работното място следва да се заеме от: 01/02/2018г.
Лице за контакт: Николай Балабанов
Телефон: 0893532065
E-mail: odkpeshtera@abv.bg