Ръководството на Основно училище "Христо Ботев", гр./с.Пазарджик, общ. Пазарджик
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността:  Педагогически съветник
по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, от КТ
и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, от КТ
Вид на договора: Постоянен
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: 30/01/2018г.
Резултатите ще бъдат обявени на: 31/01/2018г.
Работното място следва да се заеме от: 01/02/2018г.
Лице за контакт: Йорданка Шалдърова
Телефон: 034/986021; 0885/156628; 0879/149924
E-mail: sedmo_ou@abv.bg