Ръководството на Помощно училище интернат "Иван Вазов", гр./с.Пазарджик, общ. Пазарджик
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността:  Главен счетоводител
по чл.68, ал.1, т. 3, от КТ
и във връзка с чл., ал., от КТ
Вид на договора: срочен, до завръщане на титуляра
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: 30/01/2018г.
Резултатите ще бъдат обявени на: 30/01/2018г.
Работното място следва да се заеме от: 01/02/2018г.
Лице за контакт: Илия Минчев
Телефон: 034442493
E-mail: pui_ivan_vazov_pz@abv.bg