ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Община Населено място УЧИЛИЩЕ/ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО ДИРЕКТОР по т.1- входящ номер и дата по т.2- входящ номер и дата по т.3- входящ номер и дата по т.4- входящ номер и дата
БАТАК Батак  ОУ "Отец Паисий" ТРЕНДАФИЛКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА РД 22-111/ 16.01.2009      
БАТАК Батак  ОУ "Отец Паисий" ЦВЕТАНА ПЕТРОВА МИЛЕВА РД 24-331/ 08.03.2012 РД 24-331/ 08.03.2012    
БАТАК Нова махала  СОУ "Св. св. Кирил и Методий"  ДИАНА СТОЯНОВА БОНЖОЛОВА РД 22- 127/ 16.01.2009      
БАТАК Фотиново  ОУ "Климент Охридски"  ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА  МИХОВСКА РД 22-174 8 16.01.2009      
БАТАК Фотиново  ОУ "Климент Охридски"  ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА МЕРДЖАНОВА РД 21-4133/30.11.2011 РД 21-4133/30.11.2011    
БАТАК Батак  ПГГСД " Стефан Бажков" НЕВЕНА ДИМИТРОВА КАВЛАКОВА РД 22 -104 / 15.01.2009      
БАТАК Батак  ПГГСД " Стефан Бажков" НЕВЕНА ДИМИТРОВА КАВЛАКОВА   РД 21 -3907 / 20.12.2010    
БЕЛОВО Белово  ОДК  КАТЯ  ИЛИЕВА ВАНЧЕВА РД 22- 301/ 26.01.2009      
БЕЛОВО Белово  ОДК  КАТЯ  ИЛИЕВА ВАНЧЕВА РД 21- 3061/03.08.2012 РД 21- 3061/03.08.2012    
БЕЛОВО Белово  ОДК  ИВАНКА СТОЯНОВА ЕВСТАТИЕВА РД22-2194/26.07.2010 РД22-2194/26.07.2010    
БЕЛОВО Белово  ОДК  ЗОЯ ПЕТРОВА КУЗЕВА РД21-540/20.12.2012 РД21-540/20.12.2012    
БЕЛОВО Белово  СОУ "Ал. Иванов - Чапай"  ВИОЛЕТА  ДИМИТРОВА ЗАДРЕВА РД 22-115/ 16.01.2009      
БЕЛОВО Белово  СОУ "Ал. Иванов - Чапай"  ИВАНКА ДМИТРОВА ДАУТОВА РД 21-3055/ 03.08.2012 РД 21-3055/ 03.08.2012    
БЕЛОВО Мененкьово  ОУ " Отец Паисий"  МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА РД 22- 1168 16.01.2009      
БЕЛОВО Мененкьово  ОУ " Отец Паисий"  ЗОЯ СТОЯНОВА ЛАЧКОВА РД 21- 3196/22.08.2012 РД 21- 3196/22.08.2012    
БЕЛОВО Мененкьово  ОУ " Отец Паисий"  БИСЕР ЙОСИФОВ ПАРОВ РД 24-1091/17.07.2014 РД 24-1090/17.07.2014    
БЕЛОВО Момина клисура  ОУ "Св. Климент Охридски"  СПАСКА  ВАСИЛЕВА ПОПОВА РД 22- 148/ 16.01.2009      
БЕЛОВО Сестримо  ОУ "Отец Паисий"  ЗОЯ ДИМОВА ЙОНЧЕВА РД 22- 344/ 09.02.2010      
БЕЛОВО Сестримо  ОУ "Отец Паисий"  ЗОЯ ДИМОВА ЙОНЧЕВА РД 21- 2206/ 26.07.2010 РД 21- 2206/ 26.07.2010    
БРАЦИГОВО Брацигово  НУ "Васил Петлешков"  ВАЛЕНТИНА СТОЙНЕВА ТРЪНДУШЕВА РД 22- 134 / 16.01.2009      
БРАЦИГОВО Брацигово  СОУ "Народни будители"  ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ РД 22- 297/ 26.01.2009      
БРАЦИГОВО Бяга  ОУ "Христо Ботев"  ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕГУСКОВ РД 22 - 325 / 29.01.2009      
БРАЦИГОВО Исперихово  ОУ "Христо Ботев"  ВАСИЛ ТОДОРОВ ПОПОВ РД 22- 490 / 24.02.2009      
БРАЦИГОВО Брацигово  ПГСА  СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА РД 22- 133 / 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Абланица  ОУ "Христо Ботев" ДИМИТЪР ИВАНОВ АРШИНКОВ РД 22- 163 / 19.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Абланица  ОУ "Христо Ботев" ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХАЛЕВА РД 24-607 / 03.09.2012 РД 24-607 / 03.09.2012    
ВЕЛИНГРАД Абланица  ОУ "Христо Ботев" ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХАЛЕВА РД 24-118 / 28.01.2014 РД 24-119 / 28.01.2014    
ВЕЛИНГРАД Биркова  ОУ "Д-р. Петър Берон"  САЛИХ ХАЛИЛ БОЛУТ РД 22- 136/ 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Грашево  ОУ "Васил Левски"  МУСА САЛИХ  ОНБАШИЕВ РЗД 22-256/ 22.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Драгиново  ОУ "Методий Драгинов"  РАЯ АЛЕКСЕЕВА МАЗЪЛОВА РД 22-142/16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Драгиново  ОУ "Методий Драгинов"  СОНЯ ТОДОРОВА ТОСКОВА РД 21-2195/26.07.2010 РД 21-2195/26.07.2010    
ВЕЛИНГРАД Кръстава  ОУ "Васил Левски"  МУСА РЕДЖЕПОВ БИРКОВ РД 22- 149/ 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Пашови  ОУ "Иван Вазов"  МУСТАФА АЛИ  МУСТАФА РД 22- 268/ 23.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Пашови  ОУ "Иван Вазов"  МУСТАФА АЛИ  МУСТАФА РД 24- 111/ 05.03.2013      
ВЕЛИНГРАД Света Петка  СОУ"Христо Смирненски"  МУСТАФА РЕДЖЕБ ДЖАМБАЗ РД 22- 255 / 22.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Света Петка  СОУ"Христо Смирненски"  ЮМЕР МУСТАФА ХАМЗА ?????? ???    
ВЕЛИНГРАД Света Петка  СОУ"Христо Смирненски"  ЮМЕР ИБРАХИМ РАХИМ РД 24-468/16.07.2013 РД 24-468/16.07.2013    
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОДК  ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА РД 22- 249 / 22.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОДК  МАРИАНА ДИМИТРОВА ЗИНКОВА-ШЕНКОВА РД 21- 2196 / 26.07.2010 РД 21- 2196 / 26.07.2010    
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОУ "Христо Ботев"  МАРИАНА  ЗДРАВКОВА БАЙЛОВА РД 22 -495 / 25.02.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОУ "Георги Бенковски" ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЗИРЕВА РЗ 22- 228 / 21.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОУ "Георги Бенковски" БИСЕР ЙОСИФОВ ПАРОВ РД 21- 3059 / 03.08.2011 РД 21- 3059 / 03.08.2011    
ВЕЛИНГРАД Велинград  ОУ "Неофит Рилски"  ДАМЯНА КРЪСТЕВА КАНДЕВА РД 22- 120 / 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  СОУ "Васил Левски"  ЕМИЛ  ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ РД 22- 45 / 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" ПЛАМЕН  ТОНЕВ АЛЕКОВ РД 22- 499/ 25.02.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" АНИ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА РД 21- 3251/ 14.09.2011 РД 21- 3251/ 14.09.2011    
ВЕЛИНГРАД Велинград  ПГГС "Христо Ботев"  СТЕФАН БОРИСОВ ШУЛЕВ РД 22- 283/ 26.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  ПГГС "Христо Ботев"  НАДЕЖДА ИВАНОВА ГАНЧЕВА РД 24- 739/ 17.10.2012 РД 24- 739/ 17.10.2012    
ВЕЛИНГРАД Велинград  ПГД "Иван Вазов"  РОСИЦА АНГЕЛОВА РУСКОВА РД 22- 129/ 16.01.2009      
ВЕЛИНГРАД Велинград  ПГИТ  АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ РД 22-143/16.01.2009       
ВЕЛИНГРАД Велинград  ПУ "Драган Манчов"  ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА РД 22-190/ 19.01.2009       
ЛЕСИЧОВО Динката  ОУ "Кочо Честеменски"  ПЕНКА  НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА РД 22- 257 / 22.01.2009 РД 22- 257 / 22.01.2009    
ЛЕСИЧОВО Динката  ОУ "Кочо Честеменски"  ПЕНКА  НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА РД 21- 2197 / 26.07.2010 РД 21- 2197 / 26.07.2010    
ЛЕСИЧОВО Лесичово  СОУ "Христо Ботев"  ЯНКА ДИМИТРОВА ДЕНЧЕВА РД 22- 2093/05.10.2009 РД 22- 2093/05.10.2009    
ЛЕСИЧОВО Лесичово  СОУ "Христо Ботев"  ЯНКА ДИМИТРОВА ДЕНЧЕВА РД 21- 2098/26.07.2010 РД 21- 2098/26.07.2010    
ЛЕСИЧОВО Калугерово ОУ "Христо Ботев"  НАТАША СТОЯНОВА ПЕТРОВА РД 22- 89/ 15.01.2009      
ЛЕСИЧОВО Церово  ОУ "Христо Ботев"  ГРЕТА  ХРИСТОВА ДИМИТРОВА РД 22- 489/ 24.02.2009      
ЛЕСИЧОВО Церово  ОУ "Христо Ботев"  ГРЕТА  ХРИСТОВА ДИМИТРОВА РД 21- 2199/ 26.07.2010 РД 21- 2199/ 26.07.2010    
ПАЗАРДЖИК Алеко Константиново  ОУ "Св. Климент Охридски"  ДИДА ЙОСИФОВА СТАМБОЛИЙСКА РД 22- 196/ 20.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Братаница  ОУ "Христо Ботев"  ДАНИЕЛА ИВАНОВА НАВУЩАНОВА РД 22-245/ 22.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Величково  ОУ "Васил Левски"  МАРИАНА АТАНАСОВА        
ПАЗАРДЖИК Гелеменово  ОУ "Отец Паисий"  АТАНАСКА  НИКОЛОВА ЧУРКИНА РД 22- 87/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Главиница  ОУ"Христо Ботев"  БЛАГОВЕСТА ГАВРИЛОВА  БЪРЗАКОВА РД 22-173/ 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Говедаре  ОУ "Отец Паисий"  СТОЯНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА РД 22-94/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Говедаре  ОУ "Отец Паисий"  ДИАНА ЙОРДАНОВА ФОДУЛСКА-ОГОРЕЛКОВА РД 21-3058/ 03.08.2012 РД 21-3058/ 03.08.2012    
ПАЗАРДЖИК Говедаре  ОУ "Отец Паисий"  ДИАНА ЙОРДАНОВА ФОДУЛСКА-ОГОРЕЛКОВА РД 24-108/ 28.01.2014 РД 24-109/28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Звъничево  ОУ "Васил Левски"  ТАНЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА РД 22-182 /19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Звъничево  ОУ "Васил Левски"  ГАЛЯ КРУМОВА ТОДАНОВА РД 21-2608 /06.07.2012 РД 21-2608 /06.07.2012    
ПАЗАРДЖИК Звъничево  ОУ "Васил Левски"  СОФИЯ АТАНАСОВА БАНКИНА РД 24-96 /28.01.2014 РД 24-97 /28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Ивайло  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  МОМЧИЛ  СТОЯНОВ ДОНОВ РД 22- 260/ 22.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Мало Конаре  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  ВЕСЕЛИНА РАНГЕЛОВА ПЕЕВА РД 22-1909/ 17.09.2009      
ПАЗАРДЖИК Мало Конаре  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ РД 24-623/ 07.10.2013 РД 24-624/07.10.2013    
ПАЗАРДЖИК Мало Конаре  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  МИЛКА КРЪСТЕВА СТОЕНЧЕВА РД 21-2201/ 26.07.2010 РД 21-2201/ 26.07.2010    
ПАЗАРДЖИК Мало Конаре  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  СЛАВКА ТРАЙКОВА АПОСТОЛОВА РД 24-100/ 28.01.2014 РД 24-101/ 28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Мокрище  ОУ "Св. Климент Охридски"  ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СПАСОВА РД 22- 86 / 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Овчеполци  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  НЕДЯЛКА ИВАНОВА БОДУРОВА РД 22-263/ 23.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Огняново  ОУ "Отец Паисий"  МАРИАНА МАНЧЕВА МАНЕВА РД 22- 64815.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Паталеница  ОУ "Константин Величков"  НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ РД 22- 275/ 23.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пищигово  ОУ"Кочо Честименски" БОРИС МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ РД 22- 188/ 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Росен  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА РД 22- 181/ 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Сарая  ОУ "Христо Ботев"  ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА РД 22-488/24.02.2009      
ПАЗАРДЖИК Синитово  ОУ "Васил Априлов"  ЙОВКО КРЪСТЕВ СТЕФАНОВ РД 22- 276/23.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Синитово  ОУ "Васил Априлов"  ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА ГЕШЕВА РД 21- 2102/11.06.2012 РД 21- 2102/11.06.2012    
ПАЗАРДЖИК Синитово  ОУ "Васил Априлов"  ДИМИТРИЙКА КОСТАДИНОВА БОГАЛИНОВА РД 24- 77/01.02.2013 РД 24- 77/01.02.2013    
ПАЗАРДЖИК Синитово  ОУ "Васил Априлов"  ГЕРГАНА СТОИЛОВА БОЖКОВА РД 24- 112/28.01.2014 РД 24-113/28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Црънча ОУ" Васил Левски" НИКОЛИНА  АТАНАСОВА МАНЧОРОВА РД 22-492/25.02.2009      
ПАЗАРДЖИК Црънча ОУ" Васил Левски" МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ РД 21-2202/26.07.2010 РД 21-2202/26.07.2010    
ПАЗАРДЖИК Хаджиево  ОУ "Георги Бенковски"  ЛИЛИЯ ИВАНОВА  СИМЕОНОВА РД 22-112/16.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Хаджиево  ОУ "Георги Бенковски"  ЗОЯ СПАРТАКОВА ЧАПКЪНОВА     РД 21-2881/20.09.2013  
ПАЗАРДЖИК Хаджиево  ОУ "Георги Бенковски"  ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ РД 24-106/28.01.2014 РД 24-106/28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Черногорово  Прогимназия "Асен Златаров"  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕЛБИЗОВА РД 22-96/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Черногорово  НУ "Св. св. Кирил и Методий"  ВЕСКА РАДКОВА ВАСИЛЕВА РД 22-151/16.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Юнаците  "Христо Ботев" ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ РД 2-273/23.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Юнаците  "Христо Ботев" ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА ГЕШЕВА РД 24-78/01.02.2013 РД 24-78/01.02.2013    
ПАЗАРДЖИК Юнаците  "Христо Ботев" НЕДЯЛКА ИВАНОВА БОДУРОВА РД 24-92/28.01.2014 РД 24-93/28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Васил Левски"  КАТАЛИНА НИКОЛОВА СПАСОВА РД 22- 176/ 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Васил Друмев"  ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА  ЧАЛЪКОВА РД 22-2698 23.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Васил Друмев"  АТАНАСКА  ПЕЙОВА МЕДАРОВА РД 24-419/ 14.06.2013 РД 24-419/ 14.06.2013    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Никола Фурнаджиев"  ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОДУРОВ РД 22-2448 22.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Отец Паисий"  ДИНКА ЙОРДАНОВА ТАНЧЕВА РД 22- 191820.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  НУ "Георги С. Раковски"  ХИТА ЦАНКОВА ГЬОШЕВА РД 22-3028 26.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Св. Климент Охридски"  РОЗА ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВА РД 22-232/ 21.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Стефан Захариев"  СТЕФАН  ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ РД 22-175/ 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Проф. Иван Батаклиев"  ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КЕМЧЕВА РД 22-105815.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Христо Смирненски"  КИРИЛ ИВАНОВ  ДИМИТРОВ РД 22-220 /20.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Христо Смирненски"  ГАЛИНА ИВАНОВА БАРОВА РД 21-3060 /03.08.2012 РД 21-3060 /03.08.2012    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Прогимназия "Св. св. Кирил и Методий"  ЦВЕТАНА ЛЮБОМИРОВА ВРАЧЕВА РД 22- 300/ 26.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Прогимназия "Св. св. Кирил и Методий"  ВЕСКО ПЕНОВ ЧАВДАРОВ РД 22- 759/ 25.03.2010      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Прогимназия "Св. св. Кирил и Методий"  ВЕСКО ПЕНОВ ЧАВДАРОВ РД 21- 2205/ 26.07.2010 РД 21- 2205/ 26.07.2010    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Любен Каравелов"  ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ РД 22 -622/11.03.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Любен Каравелов"  ДИАНА ПЕТКОВА ЦУРЕВА РД 21 -1207/08.04.2011 РД 21 -1207/08.04.2011    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Любен Каравелов"  ЛЮБОМИР НИКОЛОВ МАНЧЕВ РД 21 -3057/03.08.2012 РД 21 -3057/03.08.2012    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Любен Каравелов"  ЛЮБОМИР НИКОЛОВ МАНЧЕВ     РД 24-395/04.06.2015  
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Христо Ботев"  ВИТКА  ЙОРДАНОВА СИРАКОВА РД 22 -95/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Христо Ботев"  ВАСИЛКА БОРИСОВА КОЖУХАРОВА РД 24 -260/ 03.04.2013 РД 24 -260/ 03.04.2013    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОУ "Христо Ботев"  БОРЯНА ДИМИТРОВА КЪНЕВА -ТОМОВА РД 24 -104/ 28.01.2014 РД 24 -105/ 28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Георги Брегов"  ДОБРИНКА ИЛИЕВА  РАЙКОВА РД 22- 106/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Георги Бенковски"  РУМЯНА ИВАНОВА ПАРНАРЕВА РД 22-90/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Георги Бенковски"  РУМЯНА ИВАНОВА ПАРНАРЕВА   РД 21-3850/ 04,12,2010    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Георги Бенковски"  НАТАЛИЯ НИНОВА АЛЕКСАНДРОВА РД 22-2733/ 01,08,2011 РД 22-2733/ 01,08,2011    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Димитър Гачев"  КИРИЛ АТАНАСОВ  ДИМИТРОВ РД 22- 88/ 15.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Димитър Гачев"  ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ РД 21- 3106/ 09.08.2012 РД 21- 3106/ 09.08.2012    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Д-р Петър Берон"  СТАНКА ИВАНОВА ПАШОВА РД 22- 1878 19.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  СОУ "Д-р Петър Берон"  СТАНКА ИВАНОВА ПАШОВА   РД 22-3767/08.12.2010    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Гимназия "Иван С. Аксаков"  ТОДОР ИВАНОВ  ДЖАМБОВ РД 22-522/ 25.02.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Гимназия "Иван С. Аксаков"  ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЗОВА РД 22-4130/ 30.11.2011 РД 22-4130/ 30.11.2011    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Гимназия "Иван С. Аксаков"  СОФИЯ КРАЛЕВА ВЛАДОВА РД 24-276/ 18.04.2013 РД 24-276/ 18.04.2013    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Гимназия "Иван С. Аксаков"  ИВАНКА ХРИСТОВА ВАКЛИНОВА  РД 24-116/ 28.01.2014 РД 24-117/ 28.01.2014    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  МГ "Константин Величков"  АДЕЛИНА  СТЕФАНОВА ЧОПАНОВА РД 22-122/ 16.01.2009 РД 22-122/ 16.01.2009    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  МГ "Константин Величков"  МАЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТАНОВА РД 24-280/ 22.04.2013 РД 24-280/ 22.04.2013    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ЕГ "Бертолд Брехт"  НЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА РД 22- 1710/ 03.09.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ЕГ "Бертолд Брехт"  ВЕЛКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА РД 21- 2207/ 26.07.2010 РД 21- 2207/ 26.07.2010    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ОДК  ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА СПАСОВА РД 22-197/ 20-01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Средношколско общежитие  ЖАНЕТ ЙОСИФОВА АНТОВА РД 22- 178816.01.2009      
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПУИ "Иван Вазов"  ИЛИЯ НИКОЛОВ МИНЧЕВ РД 22-961/17.04.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  Ресурсен център ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КОЛЧАКОВА РД 22- 68/ 15.01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГМЕТ  МАРИЯ ВЕЛКОВА ДАЯНСКА РД 22-234/06.02.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГМЕТ  МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИТИНА   РД 22-3804/10.12.2010    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГ по ПТ  ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ МАЛЕВСКИ РД 22-278/23.01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГ по ПТ  ВАСИЛ ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ РД 21-2589/06.07.2012 РД 21-2589/06.07.2012    
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГИМ  ТАНЯ  КОСТОДИНОВА БЛАГОВА РД 22-298/ 26.01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГО  ЗОНКА  ИВАНОВА ДАБИШЕВА РД 22-277/ 23.01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГСА  ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА РД 22-45/ 13.01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГХХТ  ИРИНА  БЛАГОЕВА ПЕТКОВА РД 22-261/22-01.2009       
ПАЗАРДЖИК Пазарджик  ПГСС "Царица Йоанна"  ГЕОРГИ ИЛИЕВ  ГАТЕВ РД 22-63 / 15.01.2009       
ПАНАГЮРИЩЕ Поибрене ОУ "Свещ. Недельо Иванов"  ДИДКА ЛУКОВА ПЕНЕВА РД 22-231/21.01.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Попинци ОУ "Отец Паисий"  НЕНКА АНДОНОВА ЗАГОРСКА РД 22-265823.01.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Попинци ОУ "Отец Паисий"  НЕНКА АНДОНОВА ЗАГОРСКА   РД 21-3809/10.12.2010    
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ОДК  НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА РД 22-2488 22.02.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ОУ "20 април"  МИНКА ИВАНОВА ЛАНДЖЕВА РД 22-84/ 15.01.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ОУ "Проф. Марин Дринов"  ЕКАТЕРИНА  ПЕТРОВА ФУТЕКОВА РД 22-266/ 23.01.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  СОУ "Нешо Бончев"  ВЕСКА ЙОРДАНОВА БАРОВА РД 22-137/16.01.2009      
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ПГТЛПСУ АНГЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ГАГОВА РД 22- 310/ 28.01.2009       
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ПГТЛПСУ ЛУШКА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА РД 22- 93/ 20.01.2011 РД 22- 93/ 20.01.2011    
ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище  ПГТЛПСУ ЛУШКА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА РД24-601/14.08.2012 РД24-601/14.08.2012    
ПЕЩЕРА Пещера  НУ " Михаил Каролиди "  ПЕТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ РД 22-219/ 20.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  НУ "Михаил Куманов"  ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА  ПАЕВА РД 22-117/ 16.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ОУ "Любен Каравелов"  ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА РД 22-251/22.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ОУ "Петко Рачов Славейков"  ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА ЛАМБРЕВА РД 22-226/ 21.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ОУ "Петко Рачов Славейков"  ВИОЛЕТА АСЕНОВА БАНЕВА РД 21-2732/ 01.08.2011 РД 21-2732/ 01.08.2011    
ПЕЩЕРА Пещера  ОУ "Петко Рачов Славейков"  ПЕНКА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОСКОВА РД 21-3056/ 03.08.2012 РД 21-3056/ 03.08.2012    
ПЕЩЕРА Пещера  ОУ "Св. Патриарх Евтимий"  ЕЛЕНА  ДИМИТРОВА АЦИНОВА РД 22-230/ 21.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  СОУ "Св. Климент Охридски"  ПИПИНА АНГЕЛОВА КЪЛВАЧЕВА РД 22-241/22.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  СОУ "Св. Климент Охридски"  ПИПИНА АНГЕЛОВА КЪЛВАЧЕВА   РД 21-3826/11.12.2010    
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  ПАВЕЛ НИКОЛОВ КУЦЕВ РД 22-1587/25.08.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  ТАНЯ ТОДОРОВА АНДРЕЕВА РД 21-1923/06.06.2011      
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  ДИАНА ЛЮБОМИРОВА ЯНЕВА РД 21-2200/26.07.2010 РД 21-2200/26.07.2010    
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  СЛАВИЯ ЗЛАТАНОВА ЗЛАТАНОВА РД 22-2498/18.07.2011 РД 22-2498/18.07.2011    
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  ВАСИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ РД 24-604/23.08.2012 РД 24-604/23.08.2012    
ПЕЩЕРА Пещера  ОДК  ЗЛАТКА ФИЛИПОВА ЗЛАТАНОВА  РД 24-110/28.01.2014 РД 24-111/28.01.2014    
ПЕЩЕРА Капитан Димитриево  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  АСЯ МЕТОДИЕВА СПАСОВА РД 22-2136/ 12.10.2009      
ПЕЩЕРА Радилово ОУ "Паисий Хилендарски"  СПАС СТОИЛОВ ДИМИТРОВ РД 22-2798 23.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ПГ по ЛПМ "Васил Левски"  БОЯНКА КОСТАДИНОВА БОЙКОВА РД 22-751 / 15.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ПГ по ЛПМ "Васил Левски"  ПЕТКО НИКОЛОВ ТОКМАКОВ РД 22-2499 / 18,07,2011. РД 22-2499 / 18,07,2011.    
ПЕЩЕРА Пещера  ПГ по ЛПМ "Васил Левски"  ПЕТКО НИКОЛОВ ТОКМАКОВ РД 24-603 / 14,08,2012 РД 24-603 / 14,08,2012    
ПЕЩЕРА Пещера  ПГХВТ "Атанас Ченгелев"  АННА АНГЕЛОВА МИНДОВА РД 22- 60/ 14.01.2009      
ПЕЩЕРА Пещера  ПГХВТ "Атанас Ченгелев"  СЛАВИЯ ЗЛАТАНОВА ЗЛАТАНОВА РД 24- 602/ 14.08.2012 РД 24- 602/ 14.08.2012    
ПЕЩЕРА Пещера  ПГХВТ "Атанас Ченгелев"  ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕДОВА ИДРИЗ РД 24- 340/ 12.03.2012 РД 24- 340/ 12.03.2012    
РАКИТОВО Ракитово  ОУ "Христо Ботев"  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЗАНДЖИЕВА РД 22-164/ 19.01.2009      
РАКИТОВО Ракитово  СОУ "Св. Климент Охридски"  ТАНЯ МАРКОВА ГАРЕЛОВА РД 22-236/ 21.01.2009      
РАКИТОВО Ракитово  СОУ "Св. Климент Охридски"  ТАНЯ МАРКОВА ГАРЕЛОВА     РД 24-249/24.02.2014  
РАКИТОВО Дорково  ОУ "Христо Ботев"  АНГЕЛ БОЖИДАРОВ ГИВЕЧЕВ РД 22-293/26.01.2009      
РАКИТОВО Костандово  ОУ "Неофит Рилски "  ЮЛИЯ  МЕТОДИЕВА СПАСОВА РД 22-292/ 26.01.2009      
РАКИТОВО Ракитово  ВУИ "Ангел Узунов"  ГЕОРГИ  ХРИСТОВ ЯНУШЕВ РД 22-229/ 21.01.2009      
РАКИТОВО Ракитово  ПУ "Д-р Петър Берон"  ЛАЗАРИНА ВАСИЛЕВА ЯНУШЕВА РД 22-150 / 1.01.2009       
РАКИТОВО Ракитово  СООУ "Христо Смирненски"  РОСИЦА АНГЕЛОВА ХАРИСКОВА РД 22-110/ 16.01.2009      
РАКИТОВО Ракитово  СООУ "Христо Смирненски"  РОСИЦА АНГЕЛОВА ХАРИСКОВА   РД 22-3805/ 20.12.2010    
СЕПТЕМВРИ Варвара  ОУ "Никола Вапцаров"  ПЕТРАНКА  НЕНОВА ЕЛЕНКОВА РД 22-3258/ 22.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Ветрен  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ЛЕНА  БЛАГОЕВА ПАРОВА РД 22-856/ 02.04.2009      
СЕПТЕМВРИ Ветрен дол  ОУ "Христо Смирненски"  МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА РД 21- 2193/26.07.2010 РД 21- 2193/ 26.07.2010    
СЕПТЕМВРИ Ветрен дол  ОУ "Христо Смирненски"  ЛАЗАРИНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА РД 21- 1363/11.04.2012 РД 21- 1363/11.04.2012    
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ОУ "Георги Бенковски "  НИКОЛАЙ АСЕНОВ КАВАЗОВ РД 22-178/ 19.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ОУ "Георги Бенковски "  ГАЛЯ КРУМОВА ТОДАНОВА РД 21-1378/ 17.04.2012 РД 21-1378/ 17.04.2012    
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ОУ "Георги Бенковски "  ЛЮБКА КИРИЛОВА ГЕРАСИМОВА РД 21-2203/ 26.07.2010 РД 21-2203/ 26.07.2010    
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ОУ "Георги Бенковски "  ЙОРДАНКА МИЛУШЕВА МУТОВА РД 24-94/ 28.01.2014 РД 24-95/ 28.01.2014    
СЕПТЕМВРИ Ковачево  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"  ДИМИТЪР ТРИФОНОВ БОЮКЛИЙСКИ РД 22- 156/ 16.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Ковачево  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"  ТРИФОН ИЛИЕВ БОГДАНОВ РД 21- 2944/ 19.07.2012 РД 21- 2944/ 19.07.2012    
СЕПТЕМВРИ Ковачево  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"  ТРИФОН ИЛИЕВ БОГДАНОВ РД 24- 35/ 17.01.2013 РД 24- 35/ 17.01.2013    
СЕПТЕМВРИ Карабунар ОУ "Христо Ботев  КАТЯ БОГДАНОВА  МИХОВА РД 22-91/ 15.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Лозен  ОУ "Христо Смирненски"  СОФКА ИВАНОВА  СИМОНОВА РД 22-98/ 15.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Лозен  ОУ "Христо Смирненски"  СОФКА ИВАНОВА  СИМОНОВА РД 24-98/ 28.01.2014 РД 24-99/ 28.01.2014    
СЕПТЕМВРИ Семчиново  ОУ "Христо Ботев  ЗАПРИНКА ЛАЗОРОВА ПЕНЧЕВА РД 22- 162/ 19.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Семчиново  ОУ "Христо Ботев  ГЕРГАНА  АЛЕКСАНДРОВА НЕДЯЛКОВА РД 24- 1635/ 12.11.2014 РД 24- 1636/ 12.11.2014    
СЕПТЕМВРИ Симеоновец  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  СТОЯНКА КРУМОВА БИВОЛАРСКА РД 22-274/23.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Симеоновец  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ РД 24-765/01.11.2012 РД 24-765/01.11.2012    
СЕПТЕМВРИ Симеоновец  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИЧЕВ РД 24-607/03.09.2013 РД 24-606/03.09.2013    
СЕПТЕМВРИ Симеоновец  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИЧЕВ РД 24-114/28.01.2014 РД 24-115/28.01.2014    
СЕПТЕМВРИ Злокучене НУ "Св. св. Кирил и Методий"  ЛИЛЯНА  ХРИСТЕВА ЦАНЗОВА РД 22-92/15.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Септември  НУ "Васил Левски"  МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА МАЛИНОВА РД 22-267/23.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Септември  СОУ "Христо Смирненски"  МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА РД 22-147/ 167.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Септември  СОУ "Христо Смирненски"  МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА РД 21-2204/ 26.07.2010 РД 21-2204/ 26.07.2010    
СЕПТЕМВРИ Септември  СОУ "Христо Ботев"  ЯНКА БОРИСОВА КМЕТСКА РД 22-62/15.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Септември  СОУ "Христо Ботев"  ЯНКА БОРИСОВА КМЕТСКА     РД 21-4262/18.07.2014  
СЕПТЕМВРИ Септември  СОУ "Христо Ботев"  ВЕСЕЛА ПЕТКОВА ПАНЧЕВА РД 24-235/21.03.2013 РД 24-235/21.03.2013    
СЕПТЕМВРИ Септември  Детски комплекс  ХРИСТИНА  АТАНАСОВА ТОДОРИНА РД 22-286/26.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ПГ по Транспорт  СТЕФКА НИКОЛОВА ЕСИГМАН РД 22-317/ 28.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Виноградец  ПГ по Транспорт  СТЕФКА НИКОЛОВА ЕСИГМАН   РД 22-3245/ 15.09.2014    
СЕПТЕМВРИ Септември  ПГ по МЗС  ИВАН ДМИТРОВ ШУШНЕВ РД 22- 240/ 22.01.2009      
СЕПТЕМВРИ Септември  ПГ по МЗС  ИВАН ДИМИТРОВ ШУШНЕВ   РД 21- 3930/ 21.12.2010    
СЕПТЕМВРИ Септември  ПГ по МЗС  НИНА КИРИЛОВА ДАЧЕВА РД 24-332/18.02.2015 РД 24-331/ 18.02.2015    
СТРЕЛЧА Стрелча  СОУ"Св.св.Кирил  и Методий" ГАНЧО ТАНЧЕВ ГРОЗЕВ  РД 22-263/ 23.01.2009      
СТРЕЛЧА Стрелча  НУ "Паисий Хилендарски"  ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТРИШКА РД 22-262/ 23.01.2009      
СЪРНИЦА Медени поляни  ОУ "Георги С. Раковски"  ИБРАХИМ МУСА АЛИ РД 22- 193 /20.01.2009      
СЪРНИЦА Побит камък  ОУ "Никола Вапцаров"  НАДЖИБЕ  АЛИ ДУРЛЬОВА РЗ 22- 285/ 26.01.2009      
СЪРНИЦА Сърница  СОУ "Св. св. Кирил и Методий"  АХМЕД НУРИЕВ  СИДЖИМОВ РД 22- 524 / 25.02.2009      
СЪРНИЦА Сърница  СОУ "Св. св. Кирил и Методий"  РЕДЖЕП АХМЕД МОЛААХМЕД  РД 21- 3201 / 23.08.2012 РД 21- 3201 / 23.08.2012    
СЪРНИЦА Сърница  СОУ "Св. св. Кирил и Методий"  ФАТИЕ МЮМЮН КУРТОВА РД 21- 3402 / 11.09.2012 РД 21- 3201 / 11.09.2012    
СЪРНИЦА Сърница  СОУ "Св. св. Кирил и Методий"  РОСЕН РОСЕНОВ ИБИШЕВ РД 24-102 / 28.01.2014 РД 24-103 / 28.01.2014