Вие сте в ...... Нормативни документи ...... Закони


ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА