Вие сте във ...... КОО Чужди езици
              СЪОБЩЕНИЕ

Лауреатът от националната олимпиада по немски език за ученици от езиковите гимназии
в България е Росица Светлозарова Сотирова- ученичка от 12-ти клас в ЕГ "Бертолт Брехт"-
гр. Пазарджик, с оценка отличен 6.00. Това е и оценката от кандидатстудентски изпит, с
която може да се кандидатства във всеки ВУЗ.
 


Методическа сбирка с учителите по немски език на тема: „Използване на нови методи
на обучение в часовете за текущ преговор по немски език в четвърти клас – 20 април 2011 г. –
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Пещера с учител – Елена Ацинова- Директор на училището.
 
     

На вниманието на:
::КОО Български език ::КОО Чужди езици ::КОО Математика и ИТ ::КОО Обществени науки ::КОО Природни науки ::КОО Изкуства ::КОО Бит и технологии ::КОО ФВС ::Предучилищно възпитание ::Начално образование ::Професионално образование ::Интеграция ::Квалификация ::Педагогически съветник