Вие сте във ...... КОО Начално образование


14.09.2016 г.
Методически насоки - 1 клас за 2016/2017 уч. година.
ТУК


01.03.2012
              
    

На 27 февруари 2012 година в НУ „Отец Паисий”-Пазарджик се проведе методическа сбирка и споделена педагогическа практика на тема: „ Иновационни подходи и техника в обучението по човекът и обществото- IV клас”.

Под умелото ръководство на г-жа Виолета Чолакова четвъртокласниците показаха своите знания и умения.

Урокът бе представен пред двадесет и пет начални учители от Пазарджишка област. Присъстващите изразиха мнение по демонстрираните иновационни подходи и техники в обучението по човекът и обществото. Практиката и иновативните подходи, изложени пред педагозите, бяха определени като ползотворни и от съществено значение при работата с ученици в начален етап на обучение.

Всички присъстващи се обединиха около становището, че подобни инициативи трябва да намират по-често място в образователния живот на Пазарджик.


02.02.2012
              
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ “ – ВЕЛИНГРАД
4600 гр.Велинград, ул.”Макаренко” №2, тел/факс 0359 523 10 / 0359 / 5-23-57
e-mail: botewschool@abv.bg ; www.oubotew-vd.org

” УЧА И ИГРАЯ –ВСИЧКО ЗНАЯ ”
 Това е наименованието на проекта, който спечелихме единствени в област Пазарджик

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/
2011pr4_uchilishteto-teritoria-uchenitsite-spisak.pdf

по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, модул „Подкрепа на целодневното обучение
на учениците от начален етап” към МОМН, на стойност 10 000 лв.

  Със средствата по проекта оборудвахме стая за занимания по интереси, съобразена с изискванията
на съвременното модерно европейско училище. Осигурихме материали, консумативи, книги и игри,
като по този начин развиваме пълноценно потенциала на учениците от първи и втори клас чрез
осигуряване на допълнителни условия за умствено, физическо и творческо развитие и успешна социална адаптация .
  Успяхме да  създадем условия за осигуряване безопасността и контрола на децата за времето,
в което не са с родителите си.
  В тази насока работим с висококвалифициран екип, прилагащ нестандартни подходи в дейността си и
въвличащ децата по атрактивен за тях начин в интересни и полезни дейности. Така допринасяме за
формиране и подобряване на знанията и уменията на учениците чрез умело съчетаване на игра и учебен процес.
  Можем с основание да кажем, че проектът ни е успешен, защото кандидатствайки по НП бяхме
заложили две групи от 40 ученика, а в началото на учебната година сформирахме три полуинтернатни групи.
  Успяхме да обхванем максимален брой ученици 67, защитени от опасностите на заобикалящата ги среда.
  За втора поредна година учениците ни са включени в целодневно обучение с полуинтернатни групи,
а това безспорно дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес
при зачитане на интересите, отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите особености на
учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения.

Марияна Байлова
Директор на ОУ” Христо Ботев” Велинград


Цветница и Лазаровден

              
На 25, 26 и 27 март 2011 г. в гр. Стара Загора се проведе ХІ Национален музикално-фолклорен
фестивал „Орфеево изворче”. Измежду 5000 участника, ученичката Изабел Иванова Андонова
от ІІ а клас при СОУ „Александър Иванов – Чапай”, гр. Белово завоюва бронзовата лира
на Орфей във втора възрастова група с народните песни: „Яна овчар либила” и „Кавал свири”.

              


  Във Велинград, село Драгиново и село Синитово област Пазарджик 
се проведоха образователни концерти с помощта на ученици от
СОУ "Г. Брегов"- гр. Пазарджик, под ръководството на
г-жа Вили Терзийска.
Организатор на мероприятието е Ст. експерт НО в РИО - Пазарджик.
Учениците приеха с интерес тази форма на учебна дейност, при
която по атрактивен начин се запознаха с различните видове
музикални инструменти.

Презентация "За да имаш приятели" в НУ "Кирил и Методий" с. Черногорово