Вие сте във ...... КОО Обществени науки


01.11.2016 г.


Методически насоки ТУК и общи пложения по ИЦ ТУК
20.04.2011 г.


Презентация от конференция в Гимназия "Ив. Аксаков" на тема "Априлското въстание и
моят роден край".
Изтеглете Презентацията от ТУК
 Урок по история и цивилизация : „ Българската държава в християнското семейство на народите”
Автор: Р. Божанова, СОУ „Ал. Иванов-Чапай”, гр. Белово  
На вниманието на:
::КОО Български език ::КОО Чужди езици ::КОО Математика и ИТ ::КОО Обществени науки ::КОО Природни науки ::КОО Изкуства ::КОО Бит и технологии ::КОО ФВС ::Предучилищно възпитание ::Начално образование ::Професионално образование ::Интеграция ::Квалификация ::Педагогически съветник