Вие сте в ...... КОО Обществени наукиНа вниманието на учителите по география и икономика

Презентация за Деня на Земята: Първа част-Невероятната красота на природата ТУК
                Втора част-Посегателствата върху природата ТУК
Изготвена от Недялка Баракова-учител по география и икономика в ОУ „Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище

  

31.10.2011 г.
Наградени писмени разработки на Национален ученически конкурс "България- европейска самоличност и специфична духовност"

РИО-Пазарджик и Национален клуб „Родолюбие” благодари на учениците и техните учители за активното им участие в Националния ученически конкурс „България-европейска самоличност и специфична духовност”. Учениците демонстрираха добра подготовка в рамките на учебното съдържение и извън него, както и стремеж за изява на творческите си способности, което е резултат на сериозната педагогическа работа, надхвърлила далеч задължителното обучение. Връчването на наградите на победителите в конкурса ще се извърши в Националния исторически музей в гр. София на 04.11.2011 г. от 10.30 часа. Наградени ученици и техните консултанти: - СОУ „В.ЛЕВСКИ”, ГР. ВЕЛИНГРАД Петя Норова и Иван Борисов от Х клас-награда за реферат; Нели Кацарова от Х класа-награда за реферат; Вероника Мануилова- награда за реферат Консултант: Радка Тотолакова - ПГИТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР.ВЕЛИНГРАД Йорданка Гончева от ХІ клас- награда за реферат; Ивета Живкова от Х І клас-награда за презентация Консултант: Георги Куманов - МГ „К.ВЕЛИЧКОВ”, ГР.ПАЗАРДЖИК Валентин Кунчев от Х клас- награда за реферат Консултант: д-р Ана Рабаджийска Очакваме и в бъдеще активно участие в традиционните прояви на клуба.


КОНКУРС: НАЙ-ДОБЪР ВАРИАНТ ЗА МАТУРА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.
  Победители в конкурса:
Лилия Герова - учител по география и икономика в СОУ "Христо Смирненски"- с. Света Петка
Предложеният вариант можете да изтеглите от ТУК

Мария Гюлеметова - учител по география и икономика в ПГО - Пазарджик
Предложеният вариант можете да изтеглите от ТУК