Вие сте във ...... КОО Професионално образование


ПРОТОКОЛ

с предложените  за участие на ученици в Национален кръг на XXVII Национална олимпиада по
Техническо чертане-гр. Севлиево,2011г.
 
Изтеглете протокола от ТУК

На вниманието на:
::КОО Български език ::КОО Чужди езици ::КОО Математика и ИТ ::КОО Обществени науки ::КОО Природни науки ::КОО Изкуства ::КОО Бит и технологии ::КОО ФВС ::Предучилищно възпитание ::Начално образование ::Професионално образование ::Интеграция ::Квалификация ::Педагогически съветник