Вие сте във ...... КОО Предучилищно възпитание ...... Доклади


Четвърта научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

1. Доклад на А. Тодорова ТУК     Презентация ТУК
2. Доклад на Т.Перничева и Е. Илиева ТУК     Презентация ТУК
3. Доклад на Т. Чожгова ТУК     Презентация ТУК
4. Доклад на В. Бодурова ТУК     Презентация ТУК
5. Доклад на С. Хай ТУК