:  Начало :.  Административни услуги :.  РУО - Пазарджик :.  Регистър :.  КОО :  Нормативни документи :  В помощ на Директора :  ЗА ДИРЕКТОРИТЕ :  ЗА ОБЩИНИТЕ ново! :  ДЗИ 2019 :  Държавен план-прием- 2019/2020 :  Държавен план-прием в V клас- 2018/2019 :.  Професионално образование :  Приобщаващо образование :  Самостоятелна форма на обучение за ученици     в задължителна училищна възраст :  Национални програми 2019 :  Проекти по ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ :  Извънучилищни дейности :  Свободни работни места :  Конкурси :  Полезни връзки :  ЦКО- Пазарджик :  Проект "ТВОЯТ ЧАС" :  Педагогически съветници :  Профил на купувача