Вие сте в ...... COVID-19


Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.12.2021 г.  

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 07.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 06.12.2021 г.

Заповед №РД 09-4813-03.12.21 на министъра на образованието и науката

Заповед №РД 09-4814-03.12.21 на министъра на образованието и науката

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 03.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 30.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 26.11.2021 г.

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 24.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 23.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 22.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 19.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 18.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 16.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 15.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 12.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 11.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.11.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-09-4247/08.11.2021г. и №РД-01-911/08.11.2021г.

НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.11.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД 01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 05.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 03.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 28.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 27.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 26.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.10.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката 

ЗАПОВЕД №РД09-3446/18.10.2021 г. на министъра на образованието и науката 

Приложени 1- образец доклад директор ЦПЛР-НДД 

Приложени 2- образец доклад директор  

НАСОКИ COVID-19