Вие сте в ...... КОНКУРСИ

28.03.2019 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"

11.03.2019 г.
Конкурс за длъжността "Главен специалист- човешки ресурси" в РУО- Пазарджик

06.11.2018 г.
Допуснати /недопуснати/ кандидати до конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища и ЦПЛР- Средношколско общежитие, на територията на област Пазарджик

22.10.2018 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


28.09.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"27.08.2018 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Пазарджик10.08.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”04.06.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността „директор”


С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността „директор”


22.05.2018 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


20.04.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"04.09.2017 г.
Старши специалист по административно обслужване в отдел АПФСИО
13.09.2016 г.
Сроковете за подаване на документи са посочени на сайта на Министерството на образованието и науката , линк „ Конкурси“ и във вестник „ Аз – буки“ - до 16 септември вкл. е срокът за подаване на документи за учители и до 26 септември вкл. е срокът за подаване на документи за директори на училища.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Прага


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Братислава


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни учителски места в държавното средно училище в гр. Прага