Вие сте в ...... Незаети места 2014-2015 г.


11.07.2014 г.
СОУ „Георги Брегов”- гр. Пазарджик

ОБЯВА
ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА 2014/2015 ГОДИНА


На основание чл.147, ал.1, т.1 и във връзка с чл.51, ал.З от ППЗНП Ви уведомявам
за свободни места в IX клас - профил „Изкуства” - музика и изобразително изкуство
за 2014/2015 г., както следва:

      •	 Музика - 7 места
      •	 Изобразително изкуство - 6 места


    

09.07.2014 г.
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии- гр. Пазарджик

ОБЯВА
ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА 2014/2015 ГОДИНА

I.	Прием след завършен VII клас:
      IX клас - професия „Химик-технолог", специалност фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти" - 5 места.

II.	Прием след завършено основно образование:
-	професия „Химик-технолог", специалност „Технология ни фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти":
      X клас - 1 място
      XI клас - 5 места
      XII клас - 5 места

-	професия „Техник-технолог", специалност „Контрол на качеството и безопасност ни храни и напитки":
      X клас - 3 места
      XI клас - 4 места
      XII клас - 4 места

-	професия „Организатор на туристическа агентска дейност" , специалност „Организация на туризма и свободното време":
      X клас - 5места
      XI клас - 4 места

-	професия „Електромонтьор", специалност „Електрообзавеждане на производството":
      XII клас - 3 места

Подаване на заявления за попълване на незаетите места:
от 07.07.2014 г. до 29.08.2014 год.

    

01.07.2014 г.
НЕЗАЕТИ МЕСТА в СОУ”Георги Бенковски”- Пазарджик
в гимназиален етап на обучение за учебната 2014/2015г.:
Прием след завършен VII клас
1.  Профил Технологичен-Информационни технологии с ИИАЕ- XII а клас- 5 места

Прием след основно образование
1.  Профил Технологичен- Предприемачество и бизнес- X а клас- 3 места
2.  Профил Технологичен- Предприемачество и бизнес- XI а клас- 5 места
3.  Профил Технологичен- Информационни технологии- XI б клас- 5 места
4.  Профил Технологичен- Предприемачество и бизнес - XII б клас- 5 места
    

10.05.2014 г.
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „К. ВЕЛИЧКОВ” - гр. ПАЗАРДЖИК
ОБЯВА
ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.:

1. Профил „Природоматематически /математика, английски език, информатика/”:
     IX	 клас - 3 места;
     X	 клас - 4 места;
2. Профил „Природоматематически /английски език, информатика, математика/”:
     IX	 клас - 1 място;
     X	 клас - 5 места;
     XI	 клак - 2 места
3. Профил „Природоматематически /английски език, биология,химия/”:
     IX клас - 3 места;
     XI клас - 4 места;
4. Профил „Технологичен /инф. технологии, английски език, математика /”:
     IX	 клас - 10 места;
     X	 клас - 5 места;
     XI	 клас - 4 места
5. Профил „Технологичен /инф. технологии, английски език, информатика /”:
     IX клас — 3 места;
     XI клас - 4 места;

   Подаване на заявления за попълване на незаетите места от 07.07. 2014 г. до 15.08.2014 г.
в МГ „Константин Величков“- гр. Пазарджик.
 


Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/cpnlnmm83595/public_html/leftmenu/nezaetimesta.php on line 138

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/share/pear') in /home/cpnlnmm83595/public_html/leftmenu/nezaetimesta.php on line 138