Деловодство и ст. специалист „Човешки ресурси”:

 

Началник:

Понеделник: 

14.00 – 16.30 ч.

Всеки първи понеделник на месеца:

14.00 – 16.00 ч.

Вторник:

14.00 – 16.30 ч.

 

 

Сряда:

14.00 – 16.30 ч.

Началници на отдели:

Четвъртък:

14.00 – 16.30 ч.

Понеделник:

14.00 – 17.00 ч.

Петък:

14.0016.30 ч.

Петък:

10.00 – 12.00 ч.

 

 

 

 

Старши експерти:

 

Каса:

 

Понеделник:

14.00 – 17.00 ч.

Понеделник: 

14.00 – 16.00 ч.

Петък:

10.00 – 12.00 ч.

Вторник:

14.00 – 16.00 ч.

 

 

Сряда:

10.00 – 12.00 ч.

 

 

Четвъртък:

10.00 – 12.00 ч.

 

 

 

 

Забележка: Посещенията извън посоченото работно време могат да се осъществят след съгласуване със съответния служител в РИО – Пазарджик.