Вие сте в ...... ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"30.06.2017 г. 

КРЪГЛА МАСА
„ОБУЧИТЕЛНИТЕ ТРУДНОСТИ - ПРЕОДОЛИМИ ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯТА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Форумът се проведе на 29 юни 2017 година в залата на Регионалното управление на образованието – Пазарджик. При откриването
регионалният координатор – началникът на РУО госпожа Валентина Кайтазова, представи обобщени данни за броя на училищата и на
групите за обучителни затруднения, информация за постигането на общите и специфичните цели. Участниците – 50 директори на училища,
ръководители на групи по проекта, експерти от екипа на РУО-Пазарджик, в продължение на два астрономически часа споделяха мнения и
оценки по очертаните предварително насоки: полезност на извънкласните дейности за преодоляване на обучителните затруднения на
учениците в рамките на проекта, степен на постигане на очакваните резултати, напредък на учениците, екипна работа на ръководителите
на групите и родителите на учениците, роля на съвета „Твоят час“. Осъществен бе обмен на добри идеи и практики за успешното подпомагане
на учениците с обучителни затруднения чрез извънкласните дейности по проекта с акценти, поставени чрез презентации по следните
теми „Преодоляване на обучителните затруднения чрез проект „Твоят час“, „Обучителните затруднения по български език и математика“,
„Технологиите и традициите в помощ на преодоляването на обучителните затруднения“, „Навреме с „Твоят час“,„Твоята възможност за
нови перспективи“.
Госпожа Кайтазова обобщи споделените в хода на дискусията наблюдения и изводи и очерта насоките за работа през следващата година.


Учебна 2016/2017 година 
На 20 април 2017 г. в зала „М-ро Г. Атанасов“ се състоя празничен концерт на СУ „Д-р Петър Берон“ под надслов
„Въображението е по-важно от знанието“. Културната изява бе продиктувана от реализирането на разнообразни извънкласни
дейности по проект на МОН „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
През настоящата учебна година в училището развиват дейности 11 групи – 3 за ученици с обучителни трудности, чиято цел е
да попълни определен дефицит от знания, и 8 за извънкласни форми по интереси, в които учениците да усъвършенстват своите
умения в сферата на художественото слово, музиката, танцовото и приложното изкуство и спорта. Включването в проекта
промени чувствително учебната среда и превърна училището в по-привлекателно, мотивиращо и позитивно място за младите
хора, където те се докосват до света на изкуството и, водени от своето въображение и талант, имат възможност сами да създават изкуство.
Училищната сцена бе изпълнена с вдъхновение, музика, танци и много усмивки. Бурни аплодисменти на публиката заслужиха
малките представители на клуб „Пеем и танцуваме“ с ръководител г-жа Веска Атанасова, които изпълниха популярни и обичани
песни от творчеството за деца на композитора Хайгашод Агасян и оперетката „Които не работи, не трябва да яде“.
Учениците от клуб „Училищна музикална сцена“ с ръководител г-н Константин Ковачев се изявиха в сферата на естрадната,
народната и поп музиката. Учениците на г-жа Катя Стефанова от клуб „Танцувай с мен“ ни убедиха, че танцът и музиката
са неразделно цяло, което прави живота ни по-пъстър, по-ведър и празничен.
Сценичните изяви на учениците потвърдиха истината, че детското творчество вдъхновява света на възрастните, за да бъде
устремен към доброто, за да бъде планетата Земя нашият цветен кръговрат.

  

Учебна 2016/2017 година 
  Вълнуващо и интересно в заниманията по проект „Твоят час“
  В навечерието на Рождество Христово и Нова година учениците от ПУИ „Иван Вазов“- Пазарджик,
  участници в „Приказно ателие“ и „Светът, пресътворен в боички и форми“ по проект „Твоят час“,
  пресъздадоха неповторимото очарование на празниците с изработени в ателиетата картички, рисунки,
  карнавални шапки, костюми за приказни герои.
  

Учебна 2016/2017 година 
  В навечерието на новата 2017 г. в Начално училище „Васил Левски“ се проведоха редица публични изяви
по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І". В присъствието на
учители и родители групите по интереси „Забавният Английски“, „Напред с Английски“, „Игри с Компютърчо“,
„Млади програмисти“, „ В света на компютрите“, „Забавна математика“ и „Обичам да рисувам“ с ръководители:
Димитрина Гълъбинова, Веселина Алексиева, Румяна Белева, Емилия Караджова и Татяна Мирчева и групите за
обучителни затруднения „Български език“ и „Български език за всички“ с ръководители Виолета Бедринова и
Недка Манчева изнесоха иновативни интегрирани уроци, организираха редица състезания и коледни тържества.
  В дейностите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
вземат участие следните длъжностни лица:

1. Галина Цанева– ст. експерт по български език и литература;

2. Дора Дулчева – ст. експерт по математика и информатика;

3. Веселка Боева - ст. експерт по чуждоезиково обучение;

4. Ваня Апостолова – ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия;

5. Весела Тодорова – ст. експерт по природни науки и екология;

6. Албена Димитрова – ст.експерт по начално образование;

7. Пенка Нанева - ст. експерт по ОСО;

8. Александра Полищук – ст. експерт по ОСО;

9. Христо Денев – юрисконсулт;

10. Марияна Гигова – ст. експерт по предучилищно възпитание;

11. Кирил Белев – ст. експерт по анализ на информацията;

12. Ружа Семерджиева – началник на отдел АПФСИО;

Телефони за връзка: