Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак 19/08/2021 Цялата обява
2 ДГ „Щурче” Белово Белово 02/08/2021 Цялата обява
3 ДГ „Щурче” Белово Белово 05/08/2021 Цялата обява
4 Основно училище "Отец Паисий" Белово Мененкьово 27/08/2021 Цялата обява
5 Основно училище "Отец Паисий" Белово Мененкьово 27/08/2021 Цялата обява
6 Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Говедаре 27/08/2021 Цялата обява
7 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик 02/09/2021 Цялата обява
8 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик 30/08/2021 Цялата обява
9 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик 30/08/2021 Цялата обява
10 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик 30/08/2021 Цялата обява
11 Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Пазарджик 06/08/2021 Цялата обява
12 Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Пазарджик 06/08/2021 Цялата обява
13 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 25/08/2021 Цялата обява
14 ОУ "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 25/08/2021 Цялата обява
15 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик 25/08/2021 Цялата обява
16 Средно училище "Димитър Гачев" Пазарджик Пазарджик 27/08/2021 Цялата обява
17 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 24/08/2021 Цялата обява
18 Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик 30/08/2021 Цялата обява
19 Основно училище "Двайсти април" Панагюрище Панагюрище 05/08/2021 Цялата обява
20 Основно училище "Двайсти април" Панагюрище Панагюрище 05/08/2021 Цялата обява
21 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕЩЕНИК НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Панагюрище Поибрене 03/09/2021 Цялата обява
22 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Ракитово Ракитово 12/08/2021 Цялата обява
23 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2021 Цялата обява
24 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2021 Цялата обява
25 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец 31/08/2021 Цялата обява
26 Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември 27/08/2021 Цялата обява
27 Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември 27/08/2021 Цялата обява
28 Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември 27/08/2021 Цялата обява
29 Основно училище "Георги Сава Раковски" Сърница Медени поляни 30/08/2021 Цялата обява