Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ДГ „Здравец” Брацигово Брацигово 27/10/2021 Цялата обява
2 ДГ „Пъстро хвърчило” Брацигово Бяга 29/10/2021 Цялата обява
3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Брацигово Исперихово 26/10/2021 Цялата обява
4 ДГ "Вълшебство" Брацигово Козарско 29/10/2021 Цялата обява
5 ЦСОП- Велинград Велинград Велинград 28/10/2021 Цялата обява
6 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 15/11/2021 Цялата обява
7 Професионална гимназия по строителство и архитектура Пазарджик Пазарджик 28/10/2021 Цялата обява
8 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик 29/10/2021 Цялата обява
9 Професионална гимназия по облекло Пазарджик Пазарджик 28/10/2021 Цялата обява
10 ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик 28/10/2021 Цялата обява
11 Средно училище "Димитър Гачев" Пазарджик Пазарджик 27/10/2021 Цялата обява
12 Основно училище "Петко Рачов Славейков" Пещера Пещера 28/10/2021 Цялата обява
13 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 12/11/2021 Цялата обява
14 Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември 29/10/2021 Цялата обява
15 Основно училище "Георги Сава Раковски" Сърница Медени поляни 29/04/2022 Цялата обява