Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е

ОБЛАСТ    ПАЗРАДЖИК

                                                                                 2020/2021г.

Училище

Професия/специалност

Брой ученици

СПК

Фирма-партньор

         1.

ПГИТМТ

гр.Панагюрище

521050 Техник на прецизна техника

5210504 Лазерна и оптична техника;

 

544010 Минен техник

5440103 Минна електромеханика;

 

544010   Минен техник

5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

 

521010   Машинен техник

5210117 Технология на машиностроенето;

 

523030   Техник на електронна техника

5230301 Промишлена електроника

 

 

27

 

 

 

13

 

 

     13

 

 

 

29

 

 

27

 

3

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

„Асарел Медет АД“;

 

„Оптикоелектрон Груп АД“;

 

Оптикс АД“;

 

Майкро-оптикс Юръп АД“;

 

Астроида ООД“;

 

Бунай АД“;

 

„Яна АД“

 

гр. Панагюрище

 

Брой ученици

105

 

 

         2.

ПГХВТ

„Ат. Ченгелев

гр. Пещера

524010   Биотехнолог          

5240201 Технология в биопроизводствата;

 

524040   Лаборант    

5240401Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

12

 

 

 

 

8

2

 

 

 

2

„Биовет АД“ –

гр. Пещера

 

Брой ученици

20

 

        3.

ПГИТ

„Алеко Константинов“

гр. Велинград

726010  Изпълнител на термални процедури     

7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

21

2

Арте хотел ЕООД;

Велина АД;

Витал тур ООД;

Балсистем ЕООД;

Голд ООД;

Ертиос ЕООД

гр. Велинград

 

Брой ученици

21

 

         4.

ПГД „Ив. Вазов“

гр. Велинград

543010  Техник-технолог в дървообработването

5430101 Мебелно производство

17

2

ЕТ „Катя Стойнова“;

„Стела 97“ ЕООД

гр. Велинград

 

Брой ученици

17

 

         5.

ПГСА - Пазарджик

543010  Техник-технолог в дървообработването

5430101 Мебелно производство    

12

2

ЕТ „Благой Ангелов -КОЛОРАДО“

гр. Пазарджик

 

 Брой ученици

12

 

         6.

Средно училище

„Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Сърница

811010   Хотелиер

8110101 Организация на хотелиерството

16

3

Комплекс „Романтика“

гр. Сърница

 

 Брой ученици

16

 

 

Общ брой ученици за областта в

ДУАЛНА система на обучение

 

191

 

Учебна година

         Училище

    Професия/специалност

СПК

Срок на обучение

    Фирма-партньор

2015/16 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Минен техник /

Минна електромеханика;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·         Минен техник /

Добивни и строителни минни технологии;

·         Минен техник /

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника

3

 

 

3

 

3

 

3

 

 

3

 

 

3

5

 

 

5

 

4

 

4

 

 

4

 

 

4

 

„Оптикоелектрон Груп“ АД

 гр. Панагюрище;

 

 

„Асарел Медет“ АД

гр. Панагюрище;

 

 

Сдружение на предприемачите

гр. Панагюрище

2016/17 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Минен техник /

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

·         Техник на транспортна техника / Пътно-строителна техника;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Мехатроника / Мехатроника

 

3

 

 

3

 

 

3

 

3

4

 

 

4

 

 

5

 

5

„Оптикоелектрон  Груп“  АД

гр. Панагюрище;

 

„Асарел Медет“ АД 

гр.  Панагюрище;

 

Сдружение на предприемачите

гр. Панагюрище

 

2017/18 г.

 

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

 

·         Минен техник /

Минна електромеханика;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника;

·       Техник на електронна техника/ Промишлена електроника

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

3

 

5

 

5

 

4

 

4

 

 

4

 

„Асарел Медет“ АД

гр. Панагюрище; „Оптикоелектрон Груп” АД

гр. Панагюрище; „Оптикс” АД

гр. Панагюрище; Сдружение на предприемачите  гр. Панагюрище

 

 

ПГ по химични и хранителни технологии –

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог /

Технология на целулозата, хартията и опаковките     

3

4

"Ди Ес Смит България" АД;

"Монди Стамболийски" ЕАД

 

 

ПГ по хранително-вкусови технологии 

„Ат. Ченгелев

гр. Пещера

·         Биотехнолог /

 Технология в биопроизводствата

3

4

„Биовет АД“

гр. Пещера

2018/19 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Минен техник/

Минна електромеханика;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·       Хотелиер/ Организация на хотелиерството;

·         Мехатроника/ Мехатроника;

·       Машинен техник/

 Машини и системи с ЦПУ;

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

5

 

5

 

    5

 

    5

 

    5

„Асарел Медет“ АД

 гр. Панагюрище;

 

„Оптикоелектрон Груп” АД

гр. Панагюрище;

 

Оптикс” АД

гр. Панагюрище

 

ПГ  по химични и хранителни технологии -

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог/

Технология на целулозата, хартията и опаковките;

·         Химик-технолог/

 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 

 

"Ди Ес Смит България" АД;

 

„Монди Стамболийски" ЕАД

 

 

Средно училище

„Св. Св.

Кирил и Методий“

гр. Сърница

·         Хотелиер/  

 Организация на хотелиерството

 

 

Сдружение на хотелиерите към община Сърница;

Комплекс „Романтика“

 гр. Сърница

2019/20 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·         Минен техник/

Минна електромеханика;

·         Техник по транспортна техника/Пътно-строителна техника;

·         Хотелиер/

Организация на хотелиерството

3

 

3

 

 

3

 

3

 

3

5

 

5

 

 

5

 

    5

 

    5

„Асарел Медет“ АД

 гр. Панагюрище;

 Оптикс“ АД

гр. Панагюрище;

 

„Оптикоелектрон Груп“ АД

гр. Панагюрище;

 

Сдружение на предприемачите

 гр. Панагюрище

 

 

ПГ по химични и хранителни технологии -

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог/

Технология на целулозата, хартията и опаковките;

·         Химик-технолог/

 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

3

 

 

3

5

 

 

5

"Ди Ес Смит България" АД;

„Монди Стамболийски" ЕАД

„Биовет АД“

гр. Пещера

 

ПГ по хранително-вкусови технологии

„Ат. Ченгелев

гр. Пещера

·         Биотехнолог/

Технология в биопроизводствата

3

5

„Биовет АД“

гр. Пещера

 

Средно училище

„Св. Св.

Кирил и Методий“

гр. Сърница

·         Хотелиер/

Организация на хотелиерството

3

5

Сдружение на хотелиерите към община Сърница;

Комплекс „Романтика“ - Сърница

 

ПГ по икономика и туризъм

„Алеко Константинов“

гр. Велинград

·         Ресторантьор/ Кетъринг

3

5

„Витал Тур“ ООД

 гр. Велинград;

„Голд“ ООД

 гр. Велинград;

Арте Хотел“ ЕООД

 гр. Велинград;

„Велина“ АД 

гр. Велинград;

„ЕРТИОС“ ЕООД

 гр. Велинград

 

 

·