Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е    

                                                          ОБЛАСТ    ПАЗРАДЖИК

Учебна година

         Училище

    Професия/специалност

СПК

Срок на обучение

    Фирма-партньор

2015/16 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  

гр. Панагюрище

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Минен техник /

Минна електромеханика;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·         Минен техник /

Добивни и строителни минни технологии;

·         Минен техник /

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника

3

 

 

3

 

3

 

3

 

 

3

 

 

3

5

 

 

5

 

4

 

4

 

 

4

 

 

4

 

„Оптикоелектрон Груп“ АД

 гр. Панагюрище;

 

 

„Асарел Медет“ АД

гр. Панагюрище;

 

 

Сдружение на предприемачите

гр. Панагюрище

2016/17 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Минен техник /

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

·         Техник на транспортна техника / Пътно-строителна техника;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Мехатроника / Мехатроника

 

3

 

 

3

 

 

3

 

3

4

 

 

4

 

 

5

 

5

„Оптикоелектрон  Груп“  АД

гр. Панагюрище;

 

„Асарел Медет“ АД  

гр.  Панагюрище;

 

Сдружение на предприемачите

гр. Панагюрище

 

2017/18 г.

 

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

 

·         Минен техник /

Минна електромеханика;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника;

·       Техник на електронна техника/ Промишлена електроника

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

3

 

5

 

5

 

4

 

4

 

 

4

 

„Асарел Медет“ АД

гр. Панагюрище; „Оптикоелектрон Груп” АД

гр. Панагюрище; „Оптикс” АД

гр. Панагюрище; Сдружение на предприемачите  гр. Панагюрище

 

 

ПГ по химични и хранителни технологии –

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог /

Технология на целулозата, хартията и опаковките     

3

4

"Ди Ес Смит България" АД;

"Монди Стамболийски" ЕАД

 

 

ПГ по хранително-вкусови технологии  

„Ат. Ченгелев

гр. Пещера

·         Биотехнолог /

 Технология в биопроизводствата

3

4

„Биовет АД“

гр. Пещера

2018/19 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Минен техник/

Минна електромеханика;

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·       Хотелиер/ Организация на хотелиерството;

·         Мехатроника/ Мехатроника;

·       Машинен техник/

 Машини и системи с ЦПУ;

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

5

 

5

 

    5

 

    5

 

    5

„Асарел Медет“ АД

 гр. Панагюрище;

 

„Оптикоелектрон Груп” АД

гр. Панагюрище;

 

Оптикс” АД

гр. Панагюрище

 

ПГ  по химични и хранителни технологии -

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог/

Технология на целулозата, хартията и опаковките;

·         Химик-технолог/

 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 

 

"Ди Ес Смит България" АД;

 

„Монди Стамболийски" ЕАД

 

 

Средно училище

„Св. Св.

Кирил и Методий“

гр. Сърница

·         Хотелиер/  

 Организация на хотелиерството

 

 

Сдружение на хотелиерите към община Сърница;

Комплекс „Романтика“

 гр. Сърница

2019/20 г.

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм 

гр. Панагюрище

·         Техник на прецизна техника/

Лазерна и оптична техника;

·         Машинен техник /

Машини и системи с ЦПУ;

·         Минен техник/

Минна електромеханика;

·         Техник по транспортна техника/Пътно-строителна техника;

·         Хотелиер/

Организация на хотелиерството

3

 

3

 

 

3

 

3

 

3

5

 

5

 

 

5

 

    5

 

    5

„Асарел Медет“ АД

 гр. Панагюрище;

 Оптикс“ АД

гр. Панагюрище;

 

„Оптикоелектрон Груп“ АД

гр. Панагюрище;

 

Сдружение на предприемачите

 гр. Панагюрище

 

 

ПГ по химични и хранителни технологии -

гр. Пазарджик

·         Химик-технолог/

Технология на целулозата, хартията и опаковките;

·         Химик-технолог/

 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

3

 

 

3

5

 

 

5

"Ди Ес Смит България" АД;

„Монди Стамболийски" ЕАД

„Биовет АД“

гр. Пещера

 

ПГ по хранително-вкусови технологии

„Ат. Ченгелев

гр. Пещера

·         Биотехнолог/

Технология в биопроизводствата

3

5

„Биовет АД“

гр. Пещера

 

Средно училище

„Св. Св.

Кирил и Методий“

гр. Сърница

·         Хотелиер/

Организация на хотелиерството

3

5

Сдружение на хотелиерите към община Сърница;

Комплекс „Романтика“ - Сърница

 

ПГ по икономика и туризъм

„Алеко Константинов“

гр. Велинград

·         Ресторантьор/ Кетъринг

3

5

„Витал Тур“ ООД

 гр. Велинград;

„Голд“ ООД

 гр. Велинград;

Арте Хотел“ ЕООД

 гр. Велинград;

„Велина“ АД 

гр. Велинград;

„ЕРТИОС“ ЕООД

 гр. Велинград