Вие сте във ...... ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ОбщинаНаселено място Код на институцията Име на институцията Име, презиме, фамилия Съгласие за публикуването на декларациите Декларации
Батак Батак 1302491 ОУ "Отец Паисий" Райна Петрова Вълчинова ДА Преглед на декларациите
Батак Батак 1302783 ПГГСД "Стефан Божков" Невена Димитрова Кавлакова ДА Преглед на декларациите
Батак Нова махала 1300015 СУ "Кирил и Методий" Диана Стоянова Бонжолова ДА Преглед на декларациите
Батак Фотиново 1302420 ОУ " Св.Климент Охридски" Димитрийка Димитрова Миховска ДА Преглед на декларациите
Белово Белово 1308667 СУ "Ал. Иванов - Чапай" Спаска Симеонова Кузманова ДА Преглед на декларациите
Белово Мененкьово 1308560 ОУ "Отец Паисий" Бисер Йосифов Паров ДА Преглед на декларациите
Белово Сестримо 1308553 ОУ "Отец Паисий" Малинка Божилова Александрова ДА Преглед на декларациите
Брацигово Брацигово 1307213 НУ "Васил Петлешков" Валентина Стойнева Тръндушева ДА Преглед на декларациите
Брацигово Брацигово 1301566 СУ "Народни будители" Росица Ангелова Дафова ДА Преглед на декларациите
Брацигово Бяга 1302071 ОУ "Христо Ботев" Владимир Иванов Гегусков ДА Преглед на декларациите
Брацигово Исперихово 1302096 ОУ "Христо Ботев" Иван Рангелов Иванов ДА Преглед на декларациите
Велинград Абланица 1302438 ОУ "Христо Ботев" Елена Атанасова Халева ДА Преглед на декларациите
Велинград Биркова 1301610 ОУ "Д-р. Петър Берон" Муса Салихов Чолаков ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1311390 НПГГС "Хр.Ботев" Стефан Борисов Шулев ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301707 ОУ " Г.Бенковски " Лиляна Петрова Зирева ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1306811 ОУ "Неофит Рилски" Юлия Димитрова Трионджиева ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301699 ОУ "Хр.Ботев" Марияна Здравкова Байлова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1302979 ПГД "Иван Вазов" Росица Ангелова Рускова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1304231 ПГИТ Любка Милкова Байлова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1302573 СУ "Васил Левски" Емил Искренов Моллов ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301674 СУ "Св.св.Кирил и Методий Ани Николова Василева ДА Преглед на декларациите
Велинград Грашево 1301382 ОУ "Васил Левски" Муса Салих Онбашиев ДА Преглед на декларациите
Велинград Драгиново 1301852 СУ "Методий Драгинов" Дуня Миленова Бошнакова ДА Преглед на декларациите
Велинград Кръстава 1301628 ОУ "Васил Левски" Муса Реджепов Бирков ДА Преглед на декларациите
Велинград Пашови 1301514 ОбУ "Иван Вазов" Мустафа Мехмед Бандьо ДА Преглед на декларациите
Велинград Света Петка 1302349 СУ "Христо Смирненски" Юмер Мустафа Хамза ДА Преглед на декларациите
Лесичово Динката 1309813 ОУ "Кочо Честеменски" Пенка Николова Йорданова ДА Преглед на декларациите
Лесичово Калугерово 1302114 Обединено училище Христо Ботев Йорданка Любенова Пешлова ДА Преглед на декларациите
Лесичово Церово 1302445 ОУ "Христо Ботев" Христина Георгиева Николова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Алеко Константиново 1302453 ОУ "Св. Климент Охридски" Ангелина Крумова Лазарова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Братаница 1302025 ОУ "Христо Ботев" Даниела Иванова Навущанова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Величково 1301860 ОУ "Васил Левски" Емилия Сотирова Апостолова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Гелеменово 1303456 ОУ " Отец Паисий " Атанаска Николова Чуркина ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Главиница 1307598 ОУ "Христо Ботев" Славея Делчева Маринова- Методиева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Говедаре 1302178 ОУ "Отец Паисий" Диана Йорданова Фодулска- Огорелкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Звъничево 1302032 ОУ "Васил Левски" София Атанасова Банкина ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Ивайло 1302235 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Ивана Георгиева Пепечкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Мало Конаре 1302146 ОУ"Св. св. Кирил и Методий" Славка Трайкова Апостолова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Мокрище 1302228 ОУ "Св. Климент Охридски" Атанаска Славчева Стамболийска ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Огняново 1302185 ОУ "Отец Паисий" Мариана Манчева Манева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302502 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Грета Христова Димитрова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304290 ЕГ "Б. Брехт" Велка Иванова Недялкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301215 НУ "Васил Левски" Каталина Николова Спасова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301254 НУ "Г.С.Раковски" Хита Цанкова Гьошева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305320 НУ "Никола Фурнаджиев" Георги Христов Бодуров ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301222 НУ "Отец Паисий" Динка Йорданова Танчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301247 НУ Васил Друмев Илиана Георгиева Чалъкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1307267 ОУ "Любен Каравелов" Василка Найденова Димова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301717 ОУ "Проф. Ив. Батаклиев" Даниела Ангелова Кемчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301724 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Веско Пенов Чавдаров ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302517 ОУ "Стефан Захариев" Стефан Георгиев Ангелов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302534 ОУ "Христо Ботев" Боряна Димитрова Кънева- Томова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304930 ОУ"Хр. Смирненски" Галина Иванова Барова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302580 ПГ "Аксаков" Иванка Христова Ваклинова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302769 ПГ МЕТ Мариана Георгиева Китина ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1303006 ПГ по ПТ Лидия Трендафилова Панайотова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301139 ПГИМ Таня Костадинова Благова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1303344 ПГпо фризьорство и ресторантьорство Янка Димитрова Денчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304332 ПГСА Петя Михайлова Иванова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301911 ПГСС "Царица Йоанна" Георги Илиев Гатев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302961 ПГХХТ Тодор Иванов Джамбов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1309018 ПМГ "К. Величков" Радка Николаева Спасова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304948 СУ "Г. Бенковски" Наталия Нинова Александрова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305338 СУ "Георги Брегов" Добринка Илиева Райкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301234 СУ "Димитър Гачев" Валери Георгиев Стоянов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305831 СУ "Д-р П.Берон" Станка Иванова Пашова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1300013 СУ Пазарджик Георги Ангелов Георгиев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Паталеница 1302043 ОУ "Константин Величков" Никола Георгиев Колев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пищигово 1302299 ОУ "К.Честименски" Борис Методиев Петров ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Сарая 1301980 ОУ "Христо Ботев" Ангел Малинов Малинов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Синитово 1303321 ОУ "Васил Априлов" Гергана Стоилова Божкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Хаджиево 1302192 ОУ"Георги Бенковски" Гергана Димиранова Георгиева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Черногорово 1301654 НУ "Кирил и Методий" Веска Радкова Василева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Черногорово 1302566 ОУ "Ас.Златаров" Татяна Миткова Сребринова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Юнаците 1307713 ОУ "Христо Ботев" Недялка Иванова Бодурова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1301749 ОУ "20 април" Дида Владимирова Карайлева ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1301731 ОУ "Проф. М. Дринов" Екатерина Петрова Футекова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1305587 ПГИТМТ Лушка Стоянова Апостолова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1302623 СУ "НЕШО БОНЧЕВ" Веска Йорданова Барова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Поибрене 1305555 ОУ "СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Дидка Лукова Пенева ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Попинци 1302301 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Ненка Андонова Загорска ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301329 НУ " Михаил Каролиди " Петър Ангелов Николов ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301343 НУ"Михаил Куманов" Виолета Михаилова Паева ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1304357 ОУ "Любен Каравелов" Величка Василева Василева ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1300034 ОУ "Петко Рачов Славейков" Пенка Панайотова Христоскова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301763 ОУ"Св. Патриарх Евтимий" Елена Димитрова Ацинова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1302819 ПГХВТ"Атанас Ченгелев" Славия Златанова Григорова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1302630 СУ"Св. Климент Охридски" Павлинка Антониева Шопова- Начкова ДА Преглед на декларациите
Ракитово Дорково 1302324 ОУ "Христо Ботев" Ангел Божидаров Гивечев ДА Преглед на декларациите
Ракитово Костандово 1300054 ОУ "Неофит Рилски " Юлия Методиева Спасова- Гарабитова ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1302722 ВУИ"Ангел Узунов" Георги Христов Янушев ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1304532 ОУ "Христо Ботев" Мария Георгиева Казанджиева ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1301770 СУ "Св.Кл.Охридски" Таня Маркова Гаралова ДА Преглед на декларациите
Септември Варвара 1301806 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Петранка Ненова Еленкова ДА Преглед на декларациите
Септември Ветрен 1301891 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Лена Благоева Парова ДА Преглед на декларациите
Септември Ветрен дол 1301813 ОУ "Христо Смирненски" Нина Ангелова Георгиева ДА Преглед на декларациите
Септември Виноградец 1301902 ОУ " Г. БЕНКОВСКИ " Йорданка Милушева Мутова ДА Преглед на декларациите
Септември Виноградец 1301013 ПГ по Транспорт Мария Цончева Кръстева- Делина ДА Преглед на декларациите
Септември Злокучене 1301521 НУ "Св. св. Кирил и Методий" Лиляна Христова Цанзова ДА Преглед на декларациите
Септември Карабунар 1302064 ОУ "Христо Ботев" Катя Богданова Михова ДА Преглед на декларациите
Септември Ковачево 1301810 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Верка Иванова Гюрина ДА Преглед на декларациите
Септември Семчиново 1301838 ОУ "Христо Ботев" Гергана Александрова Недялкова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1301368 НУ "Васил Левски" Йорданка Иванова Николова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1302993 ПГ по МЗС Нина Кирилова Дачева ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1301788 СУ "Христо Ботев" Галина Здравкова Дишкова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1303889 СУ"Христо Смирненски" Мирослава Василева Стоянова ДА Преглед на декларациите
Стрелча Стрелча 1301375 НУ "Паисий Хилендарски" Иванка Николова Илиева ДА Преглед на декларациите
Стрелча Стрелча 1302662 СУ Ганчо Танчев Грозев ДА Преглед на декларациите
Сърница Медени поляни 1302406 ОУ "Георги С. Раковски" Казима Мехмед Двуяк ДА Преглед на декларациите
Сърница Побит камък 1304923 ОУ "Никола Вапцаров" Неджибе Али Дурльова ДА Преглед на декларациите
Сърница Сърница 1300706 СУ "Св. св. Кирил и Методий" Росен Росенов Ибишев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305459 ДГ "Юрий Гагарин" Жозефина Мариева Сертова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1300750 ДГ "Валентина Терешкова" Живка Николова Спасова ДА Преглед на декларациите